Module Law

Curriculum ‘Law’

Master studies ‘Law’ last one year – two semesters.
Volume of studies: 60 ECTS

PredmetESPB
Metodologija naučnog istraživanja 1010
Javna uprava i upravljanje 1010
Veliki pravni sistemi 1010
I Izborno područje – modul: Pravo (biraju se tri predmeta)
Uža naučna oblast javnog prava
-Posebno upravno pravo
-Upravno pravo EU
-Radno i službeničko pravo
-Ekološko pravo

6
Uža naučna oblast krivičnog prava
-Krivično pravo (materijalno i procesno) 6
-Politika suzbijanja kriminaliteta 6
-Kriminologija 6
-Sudsko pravo 6

6
Uža naučna oblast građanskog prava
-Građansko pravo (materijalno i procesno)
-Porodično i nasledno pravo
-Kompanijsko pravo
-Autorsko pravo i pravo industrijske svojine

6
Uža naučna oblast međunarodnog prava
-Savremeno međunarodno pravo
-Pravo EU
-Zaštita nacionalnih manjina
-Zajednička spoljna i bezbednosna politika
6
Završni rad12