Module Security

Curriculum ‘Security’

Master studies ‘Security’ last one year – two semesters.
Volume of studies: 60 ECTS

PredmetESPB
Metodologija naučnog istraživanja10
Javna uprava i upravljanje10
Veliki pravni sistemi10
III Izborno područje – modul:
Bezbednost (biraju se tri predmeta)
-Savremeni sistemi bezbednosti
-Zajednička spoljna i bezbednosna politika Evropske unije
-Savremene kriminalističke teorije
-Krizni menadžment
-Ekološka bezbednost
-Analiza bezbednosnih pojava

6
Završni rad 1212