Prof. emertus Oskar Kovač

 

Prof. dr Oskar Kovač diplomirao je, magistrirao, a zatim doktorirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1971. godine. Bio je specijalizant na London School of Economics and Political Science sa stipendijom OECD. Godine 1979-1980. proveo je na Massachusetts Institute of Technology, SAD, na osnovu fellowship-a American Association of Learned Societies.

Bio je šef sektora u Zavodu za planiranje republike Srbije, Beograd; do 1972. naučni istraživač i direktor sektora u Institutu ekonomskih nauka, Beograd. 1972. godine bio je biran za docenta, 1978. godine za vanrednog profesora, a 1984. godine za redovnog profesora Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Bio je dekan Ekonomskog fakulteta u Beogradu, šef Katedre za međunarodnu ekonomiju, predsednik komisije za doktorate. Od maja 1986. do marta 1989. bio je član Saveznog izvršnog veća SFR Jugoslavije, a 1992. godine potpredsednik Savezne vlade Jugoslavije.

Profesor Kovač je sa predavanjima po pozivu učestvovao u radu Ekonomskog instituta Mađarske akademije nauka, Američke asocijacije za slavističke studije, New York Council of Foreign Relations, konferencije UN u Bangkoku, Međunarodne organizacije rada u Ženevi, Univerziteta u Seulu, Univerziteta u Hamburgu i Minhenu, Centru za studije trećeg sveta u Meksiku, Centralnoevropskom univerzitetu u Pragu, Svetskoj banci i OECD.

Bavi se teorijom i politikom međunarodne ekonomije i finansija, svetskom privredom i privrednim razvojem. Na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju Megatrend univerziteta predaje predmete: Ekonomija regiona sveta, Ekonomija za bankarstvo i finansije, Međunarodna ekonomija, teorija i politika.

Član je Naučnog društva Srbije. Redovni je član Akademije ekonomskih nauka Srbije i član Odbora za ekonomske nauke Srpske akademije nauka. Govori, čita i piše na mađarskom, engleskom i nemačkom jeziku.