FPSV Master studije

Studijski program Preduzeće u međunarodnom okruženju ima prepoznatljivu svrhu, koja se ogleda u sticanju znanja i kompetencija neophodnih za zadovoljavanje opštih i specifičnih potreba savremenog preduzeća. Uspešno savladan studijski program diplomiranim studentima pruža kompetencije za samostalan i timski rad u različitim domaćim pravnim subjektima koji imaju ili planiraju međunarodnu poslovnu aktivnost. Lista pravnih subjekata je opširna i navešćemo samo neke od njih: nacionalna preduzeća, multinacionalne kompanije na nacionalnom tržištu, istraživačke i konsultantske firme.akođe, diplomirani student studijskog programa Preduzeće u međunarodnom okruženju poseduje stručnu osnovu i kompetencije za dalje stručno i naučno usavršavanje u zemlji i inostranstvu.

Osnovni cilj studijskog programa Preduzeće u međunarodnom okruženju je da se, kvalitetnim naučno-obrazovnim radom, studentima omogući da steknu potrebna znanja iz relevantnih savremenih oblasti poslovne ekonomije, koje u maloj i otvorenoj privredi, kao što je Srbija, neizbežno imaju međunarodnu orijentaciju. Studenti treba da steknu znanja koja su preduslov uspešnog nastupa na međunarodnom tržištu i opstanka i razvoja na domaćem tržištu. Pored poznavanja različitih instrumenata spoljnotrgovinske politike u zemlji i svetu, tj. realnih tokova i njihove regulacije na međunarodnom tržištu, potrebno je da imati znanja o različitim metodama i tehnikama finansijskog poslovanja preduzeća sa međunarodnom dimenzijom. Takođe, poslovanje preduzeća će biti efikasnije uz znanja iz specifičnih  oblasti zakonodavstva i državne regulacije poslovanja na domaćem na međunarodnom tržištu.

 

Naziv programa: diplomske akademske studije Preduzeće u međunarodnom okruženju
Vrsta studija: studije drugog nivoa – diplomske akademske studije

Obim studija:
 60 ESPB

Studije se izvode na klasičan način, traju 1 godinu (2 semestra).

Uslovi za upis: prethodno završene osnovne akademske studije  (240ESPB).

Uslovi za prelazak: prelazak studenata sa drugih programa se obavlja pre početka semestra, na osnovu molbe studenta, dokaza o statusu, položenim ispitima, ostvarenim ESPB bodovima, nastavnog plana i programa ustanove sa koje vrši prelaz. Nadležna komisija – komisija za rešavanje molbi,  žalbi  i prigovora u natsvnom procesu procenjuje da li pojedini ispiti koji su položeni na instituciji sa koje kandidat vrši prelazak i ostvareni broj ESPB se mogu priznati.
Akademski naziv: master ekonomista