Home

Fakultet za poslovnu ekonomiju Valjevo

Fakultet za poslovnu ekonomiju Valjevo

Studiranje na Fakultetu za poslovnu ekonomiju Valjevo podrazumeva klasičan evropski sistem u kome praksa dominira u odnosu na teoriju. Studentima se ostavlja dovoljno vremena i za obaveze van fakulteta. Široka kompatibilnost programa sa dokumentima Evropske unije (Bolonjska deklaracija) u praktičnom smislu znači da studenti, svojim izborom studiranja na Fakultetu za poslovnu ekonomiju, sebi otvaraju vrata za dalje školovanje, rad kao i rad u inostranstvu. Stečeno teorijsko znanje na Fakultetu, studenti u potpunosti mogu da primene u praktičnim delovima profesije. Na tržište rada dolaze potpuno spremni i osposobljeni – razvijaju se sasvim drugačija znanja, sposobnosti i nivoi samopouzdanja kao i način usmenog i pisanog izražavanja. Velika pažnja se posvećuje analizi slučajeva, rešavanju praktičnih problema, organizovanju radionica i dr. Atmosfera na Fakultetu podstiče motivaciju za učenjem, a mišljenje studenata se uvažava; studenti nisu nebitni. Profesori i asistenti su otvoreni za razgovor, a predlozi studenata, ukoliko su izvodljivi, se prihvataju.

U toku studija na osnovnim akademskim studijama – Međunarodna poslovna ekonomija, studenti imaju mogućnost da, kroz izborne predmete, biraju predmete po svome interesovanju. Student neprekidno radi na sebi i, na kraju, svojim zalaganjem ostvaruje rezultate za koja je mislio da ih je nemoguće ostvariti. Kroz intenzivno učenje stranih jezika (osim engleskog, moguć je izbor vodećih svetskih jezika – ruskog, francuskog, nemačkog, italijanskog, španskog, kineskog ili japanskog jezika) studenti stiču mogućnost lakše komunikacije i korišćenja strane literature koja nije dostupna na srpskom jeziku.

Studentima su dostupni studijski programi na svim nivoima studija – osnovne akademske studije – Međunarodna poslovna ekonomija, master studije – Geoekonomske i regionalne studije i Bankarstvo i finansije i doktorske studije – Zajednički program doktorskih studija ekonomskih nauka. Studijski programi su akreditovani kod Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije odnosno KAPK-a (dokumenta dostupna na sajtu FPE).

Već student?
Sve informacije o ispitima, kolokvijumima, rezultatima i sl. se nalaze na našem specijalizovanom studentskom portalu.

Zašto Fakultet za poslovnu ekonomiju Valjevo?

Fakultet za poslovnu ekonomiju u Valjevu je deo Megatrend univerziteta. Fakultet je akreditovana visokoškolska ustanova koja studentima pruža sintezu znanja iz oblasti savremene međunarodne poslovne ekonomije. Studenti upoznaju celovite i praktično primenljive sisteme pojedinih disciplina i oblasti neophodne za sve nivoe projektovanja i odlučivanja u poslovanju.

Diplomirani studenti imaju mogućnost zapošljavanja u širokom spektru institucija koje posluju sa elementom inostransti: u privatnim, domaćim i stranim firmama i bankama, međunarodnim, ekonomskim i finansijskim organizacijama, javnim telima i državnim organima, diplomatskim predstavništvima, nevladinim institucijama i drugim.

 

 

 

Na Fakultetu za poslovnu ekonomiju Valjevo izvode se sledeći akreditovani studijski programi:

Osnovne akademske studije Međunarodna poslovna ekonomija

Studijski program Međunarodna poslovna ekonomija je oblik visokog obrazovanja koji nudi primenljiva ekonomska znanja i veštine u praksi međunarodnih i domaćih preduzeća. Program predstavlja odgovor na dinamične promene u međunarodnom poslovnom okruženju, na potrebe za novim kompetencijama, znanjima, ali i veštinama koja se od ekonomista očekuju od strane preduzeća, privrede i državnih institucija. Program je zasnovan na dosadašnjim tokovima razvoja ekonomske nauke i struke kako u međunarodnim tako i domaćim okvirima. Kao takav, doprinosi daljem razvoju ekonomske nauke i struke i jačanju veze obrazovanja i privrede, nauke i prakse između Republike Srbije i ostalih zemalja sveta.

Osnovne akademske studije poslovne ekonomije

Studijski program poslovna ekonomija je oblik visokog obrazovanja koji nudi primenljiva ekonomska znanja i veštine u praksi međunarodnih i domaćih preduzeća. Program predstavlja odgovor na dinamične promene u poslovnom okruženju, na potrebe za novim kompetencijama, znanjima, ali i veštinama koja se od ekonomista očekuju od strane preduzeća, privrede i državnih institucija. Program je zasnovan na dosadašnjim tokovima razvoja ekonomske nauke i struke u domaćim okvirima.

Doktorske akademske studije

Doktorske akademske studije na Fakultetu za medjunarodnu ekonomiju organizuju se u saradnji sa Fakultetom za poslovne studije

Master akademske studije

Master akademske studije na Fakultetu za medjunarodnu ekonomiju organizuju se u saradnji sa Fakultetom za poslovne studije