Alumni klub

O Alumni klubu

Alumni klub Megatrend univerziteta je organizacija koja okuplja i održava komunikaciju sa bivšim studentima, koji su diplomirali, magistrirali i doktorirali na Megatrend univerzitetu. Od osnivanja do ovog trenutka Alumni klub Univerziteta neguje saradnju sa više od 5.000 ljudi koji žive i rade širom sveta.

Za zvanični dan Alumni kluba opredeljen je 05. april i isti će se obeležavati svake godine.

Baza Alumni kluba sadrži podatke o bivšim studentima, aktuelnim studentima (Young Alumni club), zaposlenima i prijateljima Univerziteta. Jačanje Alumni kluba Univerzitetu pomaže u reformisanju studijskih programa i nastavnih metoda, na osnovu iskustva članova. S druge strane, Klub svojim članovima omogućava okupljanje, obaveštavanje, laku komunikaciju i učešće u mnogobrojnim aktivnostima na Megatrend univerzitetu.

Generalni sekretar Alumni kluba je Đorđe Čolović.

Ciljevi alumni kluba

 • Povezivanje bivših studenata koji su diplomirali, magistrirali i doktorirali na Megatrend Univerzitetu .
 • Pružanje novih informacija o inovacijama u profesionalnim i naučnim disciplinama.
 • Učestvovanje članova u međunarodnim i naučnim konferencijama, stručnim skupovima i seminarima koje Univerzitet organizuje.
 • Kroz komunikaciju i iskustvo pomaže u rešavanju poslovnih problema i dilema članova Kluba.
 • Razvijanje saradnje između Univerziteta i preduzeća/organizacija u kojima rade bivši studenti Megatrend univerziteta.
 • Unapređivanje i razmena stručnih, naučnih i praktičnih znanja među članovima.
 • Prenošenje znanja i iskustva studentima i njihovo usavršavanje i poslovno napredovanje.
 • Povezivanje sa potencijalnim poslodavcima.
 • Osnaživanje reputacije Univerziteta.
 • Motivisanje sadašnjih studenta.
 • U saradnji sa Megakarijerom pomaže studentima na višim godinama studija da uspešno započnu svoje karijere.

Neki od članova

Alumni klub

Novak Djoković

Novak Djoković

Sportista

Milica Mandić

Milica Mandić

Sportistkinja

Igor Rakočević

Igor Rakočević

Sportista

Nebojša Stefanović

Nebojša Stefanović

Ministar

Aleksandar Saša Antić

Aleksandar Saša Antić

Ministar

Zoran Djordjević

Zoran Djordjević

Ministar

Gen. Branislav Mitrović

Gen. Branislav Mitrović

Gen. Milenko Božović

Gen. Milenko Božović

Ivica Kojić

Ivica Kojić

šef Kabineta predsednika Vučića

Dragana Kosjerina

Dragana Kosjerina

TV voditelj

Džuli Gviderdoni

Džuli Gviderdoni

Charter Broker – INFINITE YACHTS

Zorana Eraković

Zorana Eraković

Direktor prodaje i podrške – Swiss Mail Solutions

Članovi Alumni kluba

Pozivamo sve svršene studente diplomskih i postdiplomskih studija našeg univerziteta da postanu članovi Alumni kluba Megatrend univerziteta.

Članstvo u Klubu je dobrovoljno i zasnovano je na vezi stvorenoj tokom višegodišnjeg studiranja na Megatrend univerziteta, bez obzira na stepen i oblik obrazovanja.

U Klub se, po pozivu, mogu učlaniti i drugi građani kao počasni članovi, iz reda profesora univerziteta, prijatelja i partnera Megatrend Univerziteta.

Takođe, preporučujemo svim novim i budućim članovima Alumni kluba da naprave svoj poslovni profil i povežu se sa Univerzitetom, radi razmenjivanja iskustva, učestvovanja u raspravama i pronalaženja novih poslovnih prilika.

Adresa : Alumni-klub Megatrend univerziteta, Bulevar maršala Tolbuhina 8, 11070, Novi Beograd

Email adresa : alumni-klub@megatrend.edu.rs