Home

Fakultet za biofarming

Fakultet za biofarming

Fakultet za biofarming je među prvim visoko-školskim ustanovama koja je više od jedne decenije akreditovala programe koji se odnose na proizvodnju zdravstveno bezbedne hrane. Programi na svim nivoima koji su akreditovani (osnovne akademske studije, diplomske akademske studije (master) i doktorske studije) omogućuju da se ovlada visokim znanjem i veštinama koje se odnose na savremene trendove koji podržavaju održivi razvoj.

Obzirom na činjenicu da poljoprivredna proizvodnja ima značajan udeo u emisiji štetnih gasova, degradaciji elemenata prirode značajnih za proizvodnju hrane (zemljište, vode, vazduh biodiverzitet), studenti na Fakultetu za biofarming su u prilici da nauče koje su to mere i metode u tehnologiji proizvodnje, kojima se zadovoljavaju osnovna načela i principi u održivim sistemima poljoprivredne delatnosti.

Da bi se modifikovala tehnologija proizvodnje, koja ima negativne posledice na ekosisteme, mora se usvojiti – šta je to – što je neophodno menjati. Zato, možemo reći da su studenti na Fakultetu za biofarming u prilici da izučavaju, pored održivih sistema proizvodnje, i konvencionalne sisteme koji zahtevaju modifikaciju u skladu sa oblikom održive poljoprivredne proizvodnje.

Zašto Fakultet za Biofarming?

Održivi sistemi poljoprivredne proizvodnje imaju veliku perspektivu za razvoj u našoj zemlji zahvaljujući dobrom položaju (klima i reljef) i resursima u svim regionima Srbije. Uvođenje održive poljoprivrede u bliskoj budućnosti imaće važnu ulogu u ekonomskoj obnovi i predstavlja osnovu za razvoj drugih privrednih grana kao što su različiti oblici turizma.

Fakultet sa ponosom može da istakne činjenicu, da su naši studenti prepoznatljivi na tržištu rada, da mogu dalje da se obrazuju i da se zaposle na brojnim svetskim priznatim institucijama.

Posebna prednost obrazovanja na našem fakultetu je u tome što je kompletan kolektiv fakulteta spreman da u svako doba podeli sa studentima vreme i van-nastavnih aktivnosti, a koje je usmereno na naučno-istraživački rad, posete privrednim subjektima, sajmovima i drugim oblicima edukacije.

 

 

Na Fakultetu za Biofarming studije izvode se sledeći akreditovani studijski programi:

Osnovne akademske studije

Osnovna svrha školovanja kadrova na osnovnim akademskim studijama definiše se u osposobljavanju studenata za primenu znanja i veština potrebnih za profitabilnu poljoprivrednu proizvodnju zasnovanu na iskorištavanju obnovljivih prirodnih resursa i zaštiti životne sredine, očuvanju izgleda ruralnih područja i kulturnog nasleđa…

Master studije

Ciljevi ovog studijskog programa su da tudenti steknu teorijska, opšta, specifična i metodološka znanja iz oblasti održive poljoprivrede i sistema održivosti, ćime će se stvoriti široka sirovinska baza za razvoj savremene prerađivačke industrije u našoj zemlji, uključujući najaktuelnija tehnološka znanja koja trenutno postoje u svetu…

Doktorske studije

Obrazovanje i osposobljavanje studenata za naučno-istraživački rad u naučnoj oblasti biofarming (biotehničke nauke); sticanje neophodnih znanja i sistematsko razumevanje biološki održivog razvoja poljoprivrede; proizvodnje hrane visokog kvaliteta (visoke nutritivne vrednosti); razvoj održive poljoprivrede uz očuvanje ekosistema, održavanje i povećanje plodnosti zemljišta…