Online prijemni ispit

Prijemni ispit

Prijemni ispit se polaže ukupno 2h. Kada položite ispit, ne možete ga polagati opet. Na kraju polaganja dobićete rezultate na datoj email adresi. Srećno!

You must specify a text.
You must specify an email address.
You must specify a text.
You must specify a text.
You must fill out this field.
/ /
You must specify a date.