Home

Fakultet za poslovne studije

Fakultet za poslovne studije

Fakultet za poslovne studije omogućava da ovladate znanjem, razvijete veštine i poslovne sposobnosti na svim nivoima visokog obrazovanja – osnovne poslovne strukovne studije, osnovne akademske studije ekonomskih nauka, diplomske akademske studije (master) i doktorske studije.

Svi naši programi su akreditovani – što potvrđuje aktuelnost i kvalitet obrazovanja na našem univerzitetu.

Fakultet s ponosom ističe činjenicu da je tržište rada prepoznalo i vrednovalo obrazovne profile koje nudimo. Svi naši diplomirani studenti, a njih je više od četiri hiljade – rade. Oni su potvrdili stečeno znanje tako što su se zaposlili u nekom od srpskih ili međunarodnih preduzeća i razvijaju pristojne karijere.

Mnogi studenti nastavljaju obrazovanje na eminentnim svetskim univerzitetima. Neki od njih tamo započinju uspešne poslovne i akademske karijere, kao nastavnici na fakultetima ili profesionalci u različitim preduzećima.

Zbog toga je naš ALUMNI – KLUB, čijim aktivnostima bivši studenti održavaju tesnu vezu sa svojim fakultetom, ispunjen adresama sa svih kontinenata. Ta porodica stalno se uvećava.

Već student?
Sve informacije o ispitima, kolokvijumima, rezultatima i sl. se nalaze na našem specijalizovanom studentskom portalu.

Zašto Fakultet za poslovne studije?

Fakultet za poslovne studije nudi savremeni sistem studiranja; studenti stiču znanja i sposobnosti da se uključe u procese ubrzanog tehnološkog razvoja i brzih promena poslovnih metoda, postupaka i organizacije privrednih aktivnosti, i u tom kontekstu organizuju i realizuju poslove koji ostvaruju maksimizaciju profita. Studenti ovladavaju primenom naučnih i stručnih dostignuća za obavljanje poslova i izvršavanje zadataka u komercijalnim, finansijskim, računovodstvenim, marketinškim i drugim funkcijama poslovanja preduzeća.
Fakultet za poslovne studije u Beogradu je akreditovan i sastavni je deo sistema visokog obrazovanja Republike Srbije.

Ciljevi Fakulteta za poslovne studije su da studenti steknu osnovna teorijska i praktična znanja o poslovnoj ekonomiji i poslovanju preduzeća; upoznaju se sa temeljnim teorijskim i praktičnim ekonomskim kategorijama iz oblasti mikroekonomije, makroekonomije, marketinga, menadžmenta, ekonomike poslovanja, računovodstva, finansija i bankarstva; analitički rešavaju poslovne probleme i osposobe se u oblasti upravljanja poslovanjem preduzeća.

 

 

Na Fakultetu za poslovne studije izvode se sledeći akreditovani studijski programi:

Osnovne poslovne strukovne studije

Osnovna svrha osnovnih poslovnih strukovnih studija je
formiranje kompetentnih stručnjaka koji temeljno poznaju
discipline iz oblasti ekonomske nauke i struke. Osposobljeni
su za rešavanje konkretnih poslovnih problema i primenu
informaciono-komunikacionih tehnologija.
Završite studije i postanite strukovni ekonomista.

Osnovne akademske poslovne studije

Na Fakultetu za poslovne studije osposobljavaju se kadrovi za radna mesta: knjigovođe, računovođe, finansijski menadžeri, finansijski analitičari, analitičari poslovanja, bankari, menadžeri prodaje i nabavke, projektni menadžeri, marketing istraživači, PR menadžeri, planeri i organizatori poslovanja i svih ostalih ekonomskih poslova u vezi sa funkcionisanjem preduzeća. Diploma Fakulteta za poslovne studije priznata je u zemlji i inostranstvu. Završite fakultet i postanite diplomirani ekonomista.

Master akademske poslovne studije

Cilj ovog studijskog programa je produbljivanje znanja i osposobljavanje studenata u oblasti upravljanja poslovanjem preduzeća. Usavršite svoje znanje i postanite  master ekonomista.

Zajednički studijski program master akademskih studija: Bankarstvo i finansije

Studijski program se realizuje u saradnji sa Geoekonomskim fakultetom (Fakultetom za međunarodnu ekonomiju) Megatrend univerziteta. Cilj ovog studijskog programa je obrazovanje i osposobljavanje studenata u oblasti finansija i bankarstva. Usavršite svoje znanje i postanite master ekonomista.

Doktorske akademske studije: Zajednički studijski program doktorskih studija ekonomskih nauka

Doktorske akademske studije na Fakultetu za poslovne studije organizuju se u saradnji sa Geoekonomskim fakultetom (Fakultetom za međunarodnu ekonomiju) Megatrend univerziteta. Usavršite svoje znanje i postanite doktor nauka – ekonomske nauke.