Tekući računi Megatrend Univerziteta

Megatrend univerzitet, Beograd…………………………….105-37019-37

Fakultet za poslovne studije, Beograd……………….….…105-37087-27

Fakultet za kulturu i medije, Beograd…………………..…..105-37381-18

Geoekonomski fakultet, Beograd……………………………105-37090-18

Fakultet za umetnost i dizajn, Beograd……………….……105-37030-04

Pravni fakultet, Beograd……………………………………..105-2136214-80

Fakultet za civilno vazduhoplovstvo, Beograd…………….105-10901-15

Fakultet za kompjuterske nauke, Beograd………………105-2136214-80

Fakultet za poslovne studije, Vršac…………….…….….105-2136217-71

Fakultet za biofarming, Bačka Topola………………..….105-2136215-77

Fakulter za menadžment, Zaječar………………..…………105-75097-69

Fakultet za poslovnu ekonomiju, Valjevo…………………..105-58394-29