Kontakt

Kabinet Rektora:

Radno vreme: 08:30 – 16:30
Generalni Menadžer
Ime i prezime: Djordje Čolović
Telefon:
Email: kabinetrektora@megatrend.edu.rs
Adresa: Bulevar Oslobodjenja 215


Marketing služba i Odnosi sa Javnošću:

Direktor Odseka za Marketing i Odnose sa Javnošću
Radno vreme: 08:30 – 16:30
Ime i prezime: Nemanja Kadić
Telefon:
E-mail: knemanja@megatrend.edu.rs


Sektor za Medjunarodnu saradnju:

Radno vreme: 08:30 – 16:30
Telefon:
Email: international@megatrend.edu.rs


Šef studentske službe:

Radno vreme: 08:30 – 16:30
Ime i prezime: Marijana Zimonjić
Telefon:
Email: mzimonjic@megatrend.edu.rs


Savetnik za upis Megatrend Univerziteta:

Radno vreme: 08:30 – 16:30
Telefon: +38160 2050567
Email: univerzitet@megatrend.edu.rs
Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 117, 11070 Novi Beograd
Web: www.megatrend.edu.rs


Studentska Služba:

Radno vreme: 08:30 – 16:30
FPS telefon:
Za sve ostale Fakultete na:  ili kontaktirati putem email adresa
Ime i prezime: Danijela Kočović
E-mail: dkocovic@megatrend.edu.rs
Ime i prezime: Irena Ristović
E-mail: iristovic@megatrend.edu.rs
Telefon: +38163355312

 


Računovodstvo:

Radno vreme: 08:30 – 16:30
Ime i prezime:Valentina Stanković
Telefon:
Email: vstankovic@megatrend.edu.rs


Sekretarijat:

Radno vreme: 08:30 – 16:30
Ime i prezime: Gordana Vukas
Telefon:
Email: vukas@megatrend.edu.rs


Pravna služba:

Radno vreme: 08:30 – 16:30
Ime i prezime: Luka Škarić
Telefon:


Knjižara:

Radno vreme: 08:30 – 16:30
Ime i prezime: Radenka Kitanović
Telefon:


Biblioteka:

Radno vreme: 08:30 – 16:30
Ime i prezime:
Telefon:


IT sektor

Radno vreme: 08:30 – 16:30

IT admnistrator

Ime i prezime: 
E-mail:


Asistent Web designer-a

Ime i prezime: Jovana Ristić
E-mail: jristic@megatrend.edu.rs


Web designer

Ime i prezime: Petar Petrović

Fakultet za civilno vazduhoplovstvo

Radno vreme: 08:30 – 16:30

univerzitet@megatrend.edu.rs
Bulevar Mihajla Pupina 117, 11070 Novi Beograd

Fakultet za poslovne studije

Radno vreme: 08:30 – 16:30

univerzitet@megatrend.edu.rs
Bulevar Mihajla Pupina 117, 11070 Novi Beograd

Fakultet za kompjuterske nauke

Radno vreme: 08:30 – 16:30

univerzitet@megatrend.edu.rs
Bulevar Mihajla Pupina 117, 11070 Novi Beograd

Fakultet za umetnost i dizajn

Radno vreme: 08:30 – 16:30

univerzitet@megatrend.edu.rs
Bulevar Mihajla Pupina 117, 11070 Novi Beograd

Fakultet za kulturu i medije

Radno vreme: 08:30 – 16:30

univerzitet@megatrend.edu.rs
Bulevar Mihajla Pupina 117, 11070 Novi Beograd

Pravni fakultet

Radno vreme: 08:30 – 16:30

univerzitet@megatrend.edu.rs
Bulevar Mihajla Pupina 117, Novi Beograd

Geoekonomski fakultet

Radno vreme: 08:30 – 16:30

univerzitet@megatrend.edu.rs
Bulevar Mihajla Pupina 117, 11070 Novi Beograd

Fakultet za menadžment – Zaječar

Radno vreme: 08:30 – 16:30

info@fmz.edu.rs
Park-šuma Kraljevica bb, 19000 Zaječar

Fakultet za poslovne studije – Požarevac

Radno vreme: 08:00 – 16:00

studentskasluzba@fpspo.edu.rs
ul. Lole Ribara 31, 12000 Požarevac

Fakultet za biofarming – Bačka Topola

Radno vreme: 08:30 – 16:30

sekretarijat@biofarming.edu.rs
Bulevar Mihajla Pupina 117, 11070 Novi Beograd

Fakultet za poslovnu ekonomiju – Valjevo

Radno vreme: 08:30 – 16:30

infofpe@megatrend.edu.rs
Pop Lukina 26, 14000 Valjevo

Visoka škola za menadžment i biznis – Zaječar

Radno vreme: 08:30 – 16:30

info@vsmbz.edu.rs
Park-šuma Kraljevica bb, 19000 Zaječar