Akreditacije

Svi studijski programi Megatrend Univerziteta akreditovani su od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Srbije. Akreditacije studijskih programa i ustanove potrebni su ukoliko želite da nastavite studije na drugoj instituciji u zemlji ili inostranstvu i da prenesete stečene akademske bodove na našem fakultetu.