FBIO Master studije

DVA SMERA: ANIMALNA I BILJNA PROIZVODNJA

Ciljevi ovog studijskog programa su:

  • da studenti steknu teorijska, opšta, specifična i metodološka znanja iz oblasti održive poljoprivrede i sistema održivosti, ćime će se stvoriti široka sirovinska baza za razvoj savremene prerađivačke industrije u našoj zemlji, uključujući najaktuelnija tehnološka znanja koja trenutno postoje u svetu;
  • školovanjem visokospecijalizovanih kadrova i ostvarivanjem navedenih preduslova, stvaraju se realne pretpostavke za uspešnu i brzu reintegraciju domaće poljoprivrede u savremene evropske i svetske tokove.

Zvanje (akademski naziv): master inženjer poljoprivrede.

Obim studija: 60 ESPB.

Uslovi upisa:

  • Za upis na  master akademske studije mogu da se prijave kandidati koji imaju završene osnovne studije .
  • Za upis na specijalističke  akademske studije, pored studenata sa završenim diplomskim akademskim studijama – master, mogu da konkurišu i svi oni koji su stekli VII-1 stepen stručne spreme prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju iz 2005. godine.
  • Završene studije iz srodne oblasti sa najmanjom prosečnom ocenom 8
  • Upis će se vršiti svakog radnog dana od 10 do 15 časova.
PredmetESPB
Teoretske i eksperimentalne metode naučno istraživačkog rada 8
Biostatistika 7
Ekologija i zaštita životne sredine 8
Izborni predmet 1 - jedan od dva modula7
Izborni predmet 2 - jedan od dva modula7
Stručna praksa 3
Diplomski rad20
PredmetESPB
Sistemi odgajivanja goveda 7
Ekološko upravljanje proizvodnjom goveđeg mesa i mleka 7
Tehnologija mleka i mlečnih proizvoda 7
Reprodukcija domaćih životinja 7
PredmetESPB
Ekološke principi povrtarske proizvodnje 7
Ekološke principi ratarske proizvodnje 7
Zaštita biljaka u organskoj poljoprivredi 7
Menadžment zemljišta i voda 7