FCV Master menadžment u vazduhoplovstvu

Studijski program Menadžment u vazduhoplovstvu omogućava studentima da obavljaju poslove iz oblasti menadžmenta u vazduhoplovstvu, vazdušnog saobraćaja, upravljanja ljudskim resursima u vazduhoplovstvu, primene zakona i propisa u vazduhoplovstvu, menadžmenta bezbednosti u vazduhoplovstvu, računovodstva i finansijskog menadžmenta, kao i angažovanje na polju naučnoistraživačkog rada iz oblasti menadžmenta u vazduhoplovstvu.

 

MAS Menadžment u vazduhoplovstvu(60 ESPB)
Po završetku studijskog programa studenti stiču zvanje : Master menadžer

PredmetESPB
Metodologija naučnog istraživanja
8
Menadžment u vazduhoplovstvu 9
Saobraćajna politika 7
SIR-studijsko istraživački rad 16
Izborni predmeti - grupa 1:
1. Upravljanje ljudskim resursima u vazduhoplovstvu
2. Pravo i etika u vazduhoplovstvu
8
Izborni predmeti - grupa 2:
1. Tržište usluga u vazdušnom saobraćaju
2. Finansijski menadžment
8
Stručna praksa 3
SIR-studijsko istraživački rad 21
Master rad 10