FCV Osnovne akademske studije

Osnovni cilj studijskog programa osnovnih akademskih studija Aeronautike je obrazovanje diplomiranih inženjera saobraćaja, kroz sticanje savremenih teorijskih i praktično primenjivih znanja, kompetencija, sposobnosti i veština za profesionalno i odgovorno obavljanje delatnosti u oblasti vazdušnog saobraćaja.

Svrha studijskog programa Aeronautike je obrazovanje visokostručnih kadrova, diplomiranih inženjera saobraćaja u oblasti vazdušnog saobraćaja, akademski i profesionalno kompetentnih za rad u komercijalnoj avijaciji (prevoz putnika i robe), za rad u opštoj avijaciji koji uključuje sopstveni prevoz, sportsko letenje, pružanje usluga iz vazduha kao što je zaprašivanje, foto-snimanje, geodezija, patroliranje, traganje i spašavanje, sanitetski prevoz, oglašavanje i slično, za rad u preduzećima koja se bave uslugama prometa putnika ili tereta, terminalima, u organima uprave i drugim državnim organima, u javnim preduzećima, u inspekcijskim službama, obrazovnim institucijama…

 

Obim studija: 240 ESPB.
Završetkom osnovnih akademskih studija,  stičete zvanje : diplomirani inženjer saobraćaja.

PredmetESPB
Matematika 1
5
Fizika 8
Inženjerska grafika 8
Osnove vazdušnog saobraćaja i vazduhoplovni propisi 4
Mehanika 1 5
Matemetika 2 5
Vazduhoplovna meteorologija 17
Poznavanje vazduhoplova 1 8
Mehanika 2 5
Engleski jezik 1 5
PredmetESPB
Principi leta 9
Poznavanje vazduhoplova 28
Vazduhoplovna meteorologija 27
Engleski jezik 2 6
Performanse vazduhoplova i planiranje leta 18
Vazduhoplovna navigacija 16
Komunikacije u vazduhoplovstvu 6
Stručna praksa 1 2
Izborni predmeti grupe 1:
1. Poznavanje helikoptera
2. Pogonske grupe u vazduhoplovstvu
8
PredmetESPB
Engleski vazduhoplovni jezik 16
Performanse vazduhoplova i planiranje leta 28
Vazduhoplovna navigacija 2 8
Verovatnoća i statistika 18
Operativne procedure i zaštita životne sredine 4
Engleski vazduhoplovni jezik 24
Metodika izvođenja obuke u civilnoj avijaciji 15
Stručna praksa 2 2
Izborni predmeti grupe 2:
1. Avionika i IFR letenje
2. Saobraćajni geoinformacioni sistemi
7
Izborni predmeti grupe 3:
1. Teorija kontrole vazdušnog saobraćaja
2. Upravljanje kvalitetom u vazduhoplovstvu
8
PredmetESPB
Aerodromi 16
Osnovi menadžmenta u vazduhoplovstvu 14
Metodika izvođenja obuke u civilnoj avijaciji 25
Izborni predmeti grupe 4:
1. Dinamika i starenje vazduhoplovnih konstrukcija
2. Održavanje vazduhoplova
8
2. Održavanje vazduhoplova7
Izborni predmeti grupe 5:
1. Saradnja višečlane posade
2. Ljudske mogućnosti i ograničenja
8
Aerodromi 26
Upravljanje rizikom4
Upravljanje kapacitetom i protokom vazdušnog saobraćaja4
Izborni predmeti grupe 6:
1. Tehnologija vazdušnog saobraćaja
2. Računarstvo i informatika
6
Izborni predmeti grupe 7:
1. Verovatnoća i statistika 2
2. Osnovi menadžmenta u vazduhoplovstvu 2
6
Završni rad 4