FKN Doktorske studije

Doktorske studije, za razliku od postojećih programa, između ostalog, predviđaju: kontinuirano mentorstvo, uključivanje studenata u naučnoistraživačke projekte, mobilnost studenata i profesora, jačanje istraživačkih kapaciteta i izvrsnosti. Studentima će biti dostupno obavljanje stručne prakse u institucijama u zemlji i inostranstvu po rasporedu koji utvrdi rukovodilac Doktorske škole i mentor. Stručna praksa obezbeđuje saradnju sa privrednim, poslovnim, javnim sektorom i slobodnim zonama, i obavlja se sa ciljem da se studenti osposobe za praktičan rad, ali i kao mogućnost za povezivanje i primenu naučnih dostignuća u privredi, kroz učešće doktoranata u istraživačkim projektima u saradnji i za potrebe privrede.

Rukovodeći se redefinisanom strategijom obrazovanja u EU, Doktorska škola obezbeđuje studentima treninge za sticanje posebnih veština: sposobnost za adaptaciju na stalne promene i prilagođavanje realnim potrebama konkretnih poslova, kao i upoznavanje i povezivanje sa privrednim subjektima.

Prednost Doktorske škole je dinamičan razvoj kvaliteta razmišljanja, naučnog istraživanja i učenja, za razliku od klasične edukacije. Naši i renomirani inostrani profesori pomoći će studentima da razviju svoje ideje u inspirativnom okruženju koje obogaćuje istraživački duh, kreativnost, naučnu potragu za novim rešenjima i sposobnosti za samostalan, multidiscipliniran rad. Kontinuirano mentorstvo doprinosi kvalitetu svih faza u sticanju doktorske titule.

Doktorska škola je pravi izbor za one koji žele da postanu prepoznatljivi lideri u oblasti znanja i poslovanja! Poseban zadatak Doktorske škole je i priprema studenata za ulazak na tržište rada.

Po završetku studija očekuje se da će doktori nauka:

  • ovladati sveobuhvatnim znanjem u svojoj oblasti;
  • poznavati i uspešno primenjivati najsavremenije naučne metode;
  • moći samostalno da pišu naučne i stručne radove;
  • razviti interdisciplinarne sposobnosti;
  • ovladati prenosivim veštinama;
  • razumeti potrebe tržišta;
  • biti spremni da odgovore na akademske i privredne izazove i
  • pristupiti međunarodnim naučnim i akademskim tokovima saradnje.

 

Naučni naziv: Doktor nauka – računarske nauke
Obim studija: 180 ESPB
Trajanje studija: tri godine (šest semestara)

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Metode naučno-istraživačkog rada
Procesiranje digitalnih slika
Soft kompjuting
Računarske mreže
Inteligentni sistemi
Istraživanje podataka
Napredna arhitektura računara
Naučna izračunavanja
Algoritmi i izračunljivost
Interakcija čoveka i računara
Računarske komunikacije
Teorija grafova

PredmetESPB
Izborni predmet 1 12
Izborni predmet 2 12
Studijski istraživački rad 1 6
Izborni predmet 3 12
Izborni predmet 4 12
Studijski istraživački rad 26
PredmetESPB
Izborni predmet 5 12
Studijski istraživački rad 3 18
Studijski istraživački rad 430
PredmetESPB
Studijski istraživački rad 530
Izrada doktorske disertacije30