FKM NOVINARSTVO

Studijski program: NOVINARSTVO

 

Kompetencije koje se stiču na studijskom programu:
– identifikovanje, oblikovanje, prezentacija i distribucija informacija;
– sposobnost istraživanja, analiziranja, predviđanja i objavljivanja određenih informacija, bitnih za širi društveni interes;
– sposobnost primene stečenog znanja u praksi;
– samostalnost u stručnom radu i donošenju uredničkih odluka;
– razvoj komunikacionih sposobnosti i veština;
– kolegijalnost i lojalnost prema poslodavcima i javnosti, smisao za saradnju i prihvatanje kritike;
– razumevanje i poštovanje profesionalnih standarda.

Ishodi učenja podrazumevaju razumevanje procesa nastajanja, kreiranja i dizajniranja informacionih paketa, prema zahtevima savremenog žurnalizma, suočenog sa dilemama medijskog tržišta. Student je obučen da primeni informatičke i komunikacione tehnologije u klasičnom i elektronskom žurnalizmu, prilagođene potrebama informacione zajednice. Posebno se razvijaju znanja i metodi timskog rada, veštine prenošenja informacija i njihovog širenja, kao i sposobnost kontinuiranog novinarskog obrazovanja.

Mogućnost zaposlenja: štampani mediji; radijske i televizijske stanice; web novinarstvo; copyright u marketinškim agencijama; korporativna glasila

Način studiranja:
osnovne akademske studije na Fakultetu za kulturu i medije traju
četiri godine – osam semestara.
Obim studija: 240 ESPB.

 

Na prvoj godini svi predmeti su zajednički. Student bira modul na drugoj godini studija. Napomena:

  • kod izbornih predmeta student bira jedan predmet od najmanje dva ponuđena.
  • izborni predmeti na višim godinama uslovljeni su prethodno položenim predmetima.
PredmetESPB
Osnovi menadžmenta8
Savremeni politički sistemi8
Psihologija stvaralaštva8
Engleski jezik 16
Istorija kulture i civilizacije 8
Komunikologija 8
Izborni blok 1
-Teorija umetnosti
-Sociologija kulture i umetnosti

8
Izborni strani jezik 1
-Francuski jezik 1
-Španski jezik 1
-Italijanski jezik 1
-Kineski jezik


6
PredmetESPB
Teorija medija8
Marketing u kulturi i medijima8
Medijska analitika 8
Engleski jezik 26
Teorija medija8
Stilistika i retorika 8
Novinarstvo u štampi8
Izborni blok 28
Istorija srpske kulture
Istorija medija
Izborni strani jezik 26
Francuski jezik 2
Španski jezik 2
Italijanski jezik 2
Kineski jezik
PredmetESPB
Poslovna informatika10
Pravo intelektualne svojine7
Teorija žanrova 5 88
Teorija javnog mnenja 8
Književnost i novinarstvo 6 1010
Radio i TV novinarstvo 5 710
Izborni predmet 3: 10
-Agencijsko novinarstvo
-Kreativno pisanje, čitanje i interpretacija
PredmetESPB
Teorije modernosti6
Odnosi s javnošću9
Uvod u vizuelnu kulturu9
Istraživačko novinarstvo 15
Digitalne komunikacije11
Interkulturni menadžment10