FKM ODNOSI S JAVNOŠĆU

Studijski program: ODNOSI S JAVNOŠĆU

 

Kompetencije koje se stiču na studijskom programu:
– temeljno poznavanje i razumevanje procesa stvaranja, oblikovanja i distribuiranja informacija;
– rešavanje konkretnih PR problema, uz upotrebu naučnih i stručnih metoda;
– korektno vladanje osnovnim znanjem iz kulturološko-komunikoloških nauka, uz povezivanje znanja iz raznih oblasti lingvistike i informatike, sa ciljem upravljanja javnim prostorom;
– sposobnost istraživanja u literaturi i praksi, kao i plasiranja informacija u odgovarajući žanrovski okvir;
– adekvatna primena informacijsko-komunikacione tehnologije i informacionih sistema

Formiranje akademskog stručnjaka – menadžera za odnose s javnošću, obučenog da materijalizacijom informacija u komunikativnim i tehničkim medijima (govor, jezik, spis, slike, tekstovi, knjige, brošure, filmovi, itd.) kreira proces komunikacije za druge, vršeći selekciju iz obilja poruka, dajući im određenu perspektivnost i generišući nov kvalitet, bitan za oblikovanje javnosti.

Mogućnost zaposlenja: ministarstva i državna nadleštva; javne ustanove; civilni sektor; korporativno poslovanje; medijske organizacije i ustanove kulture; marketinške agencije

Način studiranja:
osnovne akademske studije na Fakultetu za kulturu i medije traju
četiri godine – osam semestara.
Obim studija: 240 ESPB.

 

Na prvoj godini svi predmeti su zajednički. Student bira modul na drugoj godini studija.
Napomena:

  • kod izbornih predmeta student bira jedan predmet od najmanje dva ponuđena.
  • izborni predmeti na višim godinama uslovljeni su prethodno položenim predmetima.
PredmetESPB
Osnovi menadžmenta8
Savremeni politički sistemi8
Psihologija stvaralaštva8
Engleski jezik 16
Istorija kulture i civilizacije 8
Komunikologija 8
Izborni blok 1
-Teorija umetnosti
-Sociologija kulture i umetnosti

8
Izborni strani jezik 1
-Francuski jezik 1
-Španski jezik 1
-Italijanski jezik 1
-Kineski jezik


6
PredmetESPB
Marketing i javnost8
Teorija medija8
Medijska analitika 8
Engleski jezik 26
Politički marketing8
Sociologija masovnih komunikacija8
Izborni blok 28
Muzika i komunikacija
Istorija komuniciranja
Izborni strani jezik 26
Francuski jezik 2
Španski jezik 2
Italijanski jezik 2
Kineski jezik
PredmetESPB
Poslovna informatika
10
Pravo intelektualne svojine7
Teorija žanrova8
Teorija javnog mnenja 8
Oglašavanje u medijima10
Medijsko pravo10
Izborni predmet 3: 7
-Poslovna korespondencija
-Kulturni identitet
PredmetESPB
Teorije modernosti6
Odnosi s javnošću9
Uvod u vizuelnu kulturu9
Etika javnog komuniciranja 7
Poslovno komuniciranje8
Interkulturni menadžment10
Korporativni identitet11