Doktorske akademske studije: Zajednički studijski program doktorskih studija ekonomskih nauka

Naziv studijskog programa: Zajednički studijski program
doktorskih studija ekonomskih nauka.
Doktorske akademske studije na Fakultetu za poslovne studije
organizuju se u saradnji sa Geoekonomskim fakultetom
(Fakultetom za međunarodnu ekonomiju) Megatrend
univerziteta.

Po uspešnom završetku doktorskih studija, kandidati stiču sledeće
predmetno specifične kompetencije:
• potpuno poznaju opšte i posebne ekonomske discipline kao
što su ekonomska analiza, statistički i ekonometrijski metodi,
održivi razvoj, međunarodna ekonomija, monetarne i javne
finansije, marketing, poslovno odlučivanje i menadžment, i druga
komplementarna znanja;
• poseduju sposobnost da navedena znanja koriste u rešavanju
praktičnih problema uz upotrebu naučnih metoda i postupaka;
• u navedenim užim oblastima potpuno vladaju upotrebom
informaciono-komunikacionih tehnologija;
• teorijski i metodološki su osposobljeni da prate i primenjuju
savremena dostignuća u struci;
• povezuju znanja iz različitih oblasti savladanih u ovom programu
i tako ih primenjuju.

Doktorske akademske studije na Fakultetu za poslovne studije
traju tri godine – šest semestara.
Obim studija: 180 ESPB.
Zvanje (naučni naziv): doktor nauka – ekonomske nauke.

 

Kontakt:
Ul. Ul. Bulevar maršala Tolbuhina 8 (ranije:Goce Delčeva 8),
Novi Beograd 011/220 30 90, 220 30 23

PredmetiSemestarESPB
Metodologija naučnoistraživačkog radaPrvi10
Matematičko-statistički metodi u ekonomiji Prvi8
Ekonomska analiza 1 12Prvi12
Izborna grupa 1 (student bira jedan od ponuđenih predmeta)
-Međunarodna ekonomija - teorija i savremena praksa
-Finansije i bankarstvo

Drugi

10
Izborna grupa 2 (student bira jedan od ponuđenih predmeta)
-Merdžeri, akvizicije i restrukturiranje korporacija
-Menadžment: strategije, kultura i globalizacija

Drugi

10
Izborna grupa 3 (student bira jedan od ponuđenih predmeta)
-Savremeno međunarodno pravo
-Održivi razvoj

Drugi

10
UKUPNO BODOVA NA GODINI 60
PredmetiSemestarESPB
Izborna grupa 4 (student bira jedan od ponuđenih predmeta)
-Upravljanje marketingom
-Korporativno upravljanje

Treci

10
Izborna grupa 5 (student bira jedan od ponuđenih predmeta)
-Evropska unija
-Geoekonomija i ekonomska diplomatija

Treci

10
Izborna grupa 6 (student bira jedan od ponuđenih predmeta)
-Ekonomska istorija
-Korporativne finansije

Treci

10
Prijava i odbrana teme i sadržaja predloga doktorske disertacije Treci10
Priprema, izrada i publikovanje naučnog člankaČetvri20
UKUPNO BODOVA NA GODINI 60
PredmetiSemestarESPB
Studijski istraživački rad na izradi doktorske disertacije

Peti20
Izrada i odbrana doktorske disertacijeŠesti40
UKUPNO BODOVA NA GODINI60
UKUPNO ESPB180