Osnovne akademske poslovne studije

Način studiranja: osnovne akademske poslovne studije traju
četiri godine – osam semestara.
Obim studija: 240 ESPB (evropski sistem prenosa bodova).
Stečeno zvanje studenta: diplomirani ekonomista.

Cilj ovog studijskog programa jeste da, po završetku osnovnih
akademskih studija, student poseduje sposobnosti:
• korišćenja mikroekonomske analize u poslovanju i utvrđivanja
uticaja elemenata makroekonomije;
• korišćenja odgovarajuće stručne veštine prilikom analiziranja
i strukturiranja problema u ekonomskom domenu poslovanja
preduzeća i definisanja rešenja;
• povezivanja rezultata s analizom sredine kako bi se odredila
perspektiva;
• razumevanja postojećih i novih tehnologija i njihovog uticaja
na nova i buduća tržišta;
• razumevanja praktičnih izazova i primenu preduzetničkih
veština.

Na Fakultetu za poslovne studije osposobljavaju se kadrovi za
radna mesta: knjigovođe, računovođe, finansijski menadžeri,
finansijski analitičari, analitičari poslovanja, bankari, menadžeri
prodaje i nabavke, projektni menadžeri, marketing istraživači,
PR menadžeri, planeri i organizatori poslovanja i svih ostalih
ekonomskih poslova u vezi sa funkcionisanjem preduzeća.
Diploma Fakulteta za poslovne studije priznata je u zemlji i
inostranstvu.

Kontakt:
Ul. Bulevar maršala Tolbuhina 8 (ranije:Goce Delčeva 8),
Studentska služba: 011/220 30 25, 220 30 26

PredmetESPB
Uvod u biznis 55
Makroekonomija8
Sociologija5
Poslovna matematika 7
Poslovni engleski 13
Mikroekonomika8
Marketing8
Statistička analiza i verovatnoća8
Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija8
PredmetESPB
Uvod u strategijski menadžment 99
Poslovno pravo6
Osnovi računovodstva9
Poslovni engleski 23
Izborni predmet 1 (studenti biraju 1 od 2):
-Međunarodni marketing
-Osnovi tehnološkog menadžmenta

9
Osnovi finansija9
Ponašanje potrošača6
Osnovi međunarodnog poslovanja9
PredmetESPB
Teorija igara 66
Analiza poslovanja8
Berze i finansijska tržišta6
Izborni predmet 2 (studenti biraju 1 od 2):
-Preduzetništvo
-Logistika

8
Upravljanje ljudskim resursima8
Finansijski menadžment 8
Organizaciono ponašanje8
Izborni predmet 3 (studenti biraju 1 od 2):
-Međunarodno bankarstvo
-Menadžment operacija

8
PredmetESPB
Upravljanje razvojem preduzeća8
Elektronsko poslovanje6
Izborni predmet 4:
-Međunarodne poslovne finansije
-Interkulturni menadžment

8
Izborni predmet 5:
-Upravljanje projektima i investicijama
-Poslovne komunikacije

8
Izborni predmet 6:
-Socijalna odgovornost preduzeća
-Ekonomsko-pravni principi globalnih integracija

6
Izborni predmet 7:
-Spoljnotrgovinsko poslovanje
-Odnosi s javnošću

6
Izborni predmet 8:
-Poslovna etika
-Digitalni marketing

6
ZAVRŠNI RAD12