FDU Dizajn enterijera

Na odseku se obrazuju kreativni stručnjaci u oblastima dizajna, izgradnje i opremanja unutrašnjeg prostora kao i dizajna nameštaja. Ovaj modul je koncipiran sa težištem na proučavanju objekata i prostora koji čine životnu sredinu, omogućavajući studentima da kroz teoriju i praktičan rad steknu adekvatna iskustva u realizaciji projekata. Arhitektura objekata i arhitektura unutrašnjeg prostora, kao neodvojive prostorne celine prevazilaze jednostavno i jednostrano projektovanje životnog okruženja. Savremena praksa u dizajnu enterijera obuhvata širok spektar veština i disciplina.

PredmetESPB
Istorija umetnosti 14
Engleski jezik 13
Linija5
Dizajnersko crtanje 15
Vajarstvo 15
Engleski jezik 24
Osnovi fotografije6
Ljudska anatomija sa crtanjem6
Osnove grafičkog dizajna6
Izborni blok
-2D
-Nacrtna geometrija
4
Izborni blok
-Uvod u vizuelne komunikacije
-Dizajn enterijera 1
-Teorija forme
4
Izborni blok
-Dizajnersko crtanje 2
-Scenografija
4
PredmetESPB
Istorija umetnosti 24
Crtanje sa uvodom u boje4
Uvod u ikonologiju3
Uvod u slikanje sa slikarskom tehnologijom4
Istorija arhitekture
4
Dizajn enterijera 36
Dizajn enterijera 47
Vajarstvo 24
Dizajn nameštaja 17
Izborni blok
-3D - 1
-Maketarstvo 1
6
Izborni blok
-Kostimografija 1
-Perspektiva
6

Izborni blok
-3D - 2
-Maketarstvo 2
5
PredmetESPB
Klasične slikarske tehnike4
Čitanje slike 13
Istorija umetnosti 33
Kombinovane umetničke tehnike4
Čitanje slike 2
3
Dizajn enterijera 56
Dizajn menadžment 16
Dizajn enterijera 67
Izborni blok
-Uvod u grafičko oblikovanje proizvoda
-Dizajn nameštaja 2
5
Izborni blok
-Poznavanje materijala i procesa
-Arhitektonske konstrukcije 1
6

Izborni blok
-Dizajn menadžment 2
-Arhitektonske konstrukcije 2
7
Izborni blok
-Dizajn nameštaja 3
-Izrada modela 2
6
PredmetESPB
Istorija moderne umetnosti 15
Savremena arhitektura i dizajn5
Večernji akt6
Istorija moderne umetnosti 23
Teorija umetnosti3
Individualni umetnički rad4
Dizajn enterijera 7
7
Izborni blok
-Dizajn nameštaja 4
-Grafička prezentacija
7
Izborni blok
-Dizajn enterijera 8
-Filmska scenografija
5
Izborni blok
-Dizajn nameštaja 5
-Urban dizajn
5
Završni rad10