FUD Grafički dizajn

Na studijama Grafičkog dizajna izučavaju se jednako tradicionalni oblici rada u grafičkom dizajnu (Grafika knjige, Ilustracija, Ambalaža, Plakat, itd), kao i savremeni oblici rada, poput Veb-dizajna, Animacije, Animiranog dizajna (Motion Design) i Videa kombinovanog sa animacijom. Tokom studija, studenti stiču znanja iz crtanja, slikanja, fotografije, animacije, video-montaže, izrade vebsajtova, itd.

Multimedija i Vizuelne komunikacije

Predavači na predmetu: Doc Vukan Ćirić, Dušan Zjalić (stručni saradnik)
Oblasti predmeta: Web dizajn, animacija, animirani dizajn (Motion Design), video, montaža…

 

Stečeni stručni naziv: Diplomirani primenjeni umetnik

Mogućnosti zaposlenja:

Web Design, Motion Graphic design, Art Direction, Creative Direction, Rad u animatorskim studijima, reklamnim agencijama, produkcijskim studijima, produkcija reklama, TV studijima, Creative consulting, UI design, Product management, Computer Games Animation, Vizuelni efekti, Storyboard artist, video montaža, audio montaža, produkcija trejlera, dizajn karaktera za animaciju, Freelance,…

PredmetESPB
Istorija umetnosti 14
Engleski jezik 13
Linija5
Dizajnersko crtanje 15
Vajarstvo 15
Engleski jezik 24
Osnovi fotografije6
Ljudska anatomija sa crtanjem6
Osnove grafičkog dizajna6
Izborni blok
-2D
-Nacrtna geometrija
4
Izborni blok
-Uvod u vizuelne komunikacije
-Dizajn enterijera 1
-Digitalni koncepti grafičkog dizajna
4
Izborni blok
-Uvod u modni dizajn
-Scenografija
4
PredmetESPB
Istorija umetnosti 24
Crtanje sa uvodom u boje4
Uvod u ikonologiju3
Uvod u slikanje sa slikarskom tehnologijom4
Psihologija stvaralaštva
4
Vizuelne komunikacije 16
Multimedija 17
Poster 17
Grafika 4
Izborni blok
-Fotografija 1
-3D - 1
4
Izborni blok
-Pismo
-Perspektiva
6

Izborni blok
-Fotografija 2
-3D - 2
5
PredmetESPB
Klasične slikarske tehnike4
Čitanje slike 13
Istorija umetnosti 33
Kombinovane umetničke tehnike4
Čitanje slike 2
3
Vizuelne komunikacije 26
Prostorna grafika 16
Multimedija 27
Izborni blok
-Uvod u grafičko oblikovanje proizvoda
-Poster 2
5
Izborni blok
-Dizajn menadžment 1
-Tipografija 1
6

Izborni blok
-Dizajn menadžment 2
-Grafika knjige, izdavaštvo i ilustracija 1
7
Izborni blok
-Grafičko oblikovanje proizvoda 1
-Izrada modela 2
6
PredmetESPB
Istorija moderne umetnosti 15
Savremena arhitektura i dizajn5
Večernji akt6
Istorija moderne umetnosti 23
Teorija umetnosti3
Individualni umetnički rad4
Vizuelne komunikacije 37
Izborni blok
-Advertajzing
-Grafička prezentacija
7
Izborni blok
-Multimedija 3
-Tipografija 2
5
Izborni blok
-Grafika knjige, izdavaštvo i ilustracija 2
-Prostorna grafika 2
5
Završni rad10