FUD Scenografija

Odsek scenografija ima za cilj da studente obuči za budući rad na izradi kompletnog dizajna scenskog prostora za potrebe filma, pozorišta ili televizije. Praktičan rad, putem vežbi, izrada projekata, prezentacija, elaborata, poznavanje materijala i njihova primena u izradi scenografije, prateći fenomene boje,svetla i dr. Studentima se omogućavaju posete i prisustvovanje neposrednoj realizaciji većih projekata na terenu: radionice, probe, generalne probe, filmski studiji, rad na izgradnji objekata u eksterijeru tako i u enterijeru, posete specijalizovanim radionicama, ateljeima značajnih scenografa.
Scenografija ili dizajn scenskog prostora, jeste sastavni deo filmskog, odnosno pozorišnog dela. Scenograf izrađuje kompletan vizuelni identitet projekta u saradnji sa rediteljem i producentom. Scenograf raspolaže visokim crtačkim umećem: izradom skica, crteža, elaborata, nacrtnom geometrijom. Studije osposobljavaju studente da sa punom odgovornošću artikulišu i uspešno realizuju svoje ideje.

Filmska scenografija

Predavači na predmetu: Prof Stevan Aleksić

Oblasti predmeta:

Stečeni stručni naziv: Diplomirani primenjeni umetnik

Mogućnosti zaposlenja:
Pozorište, film, televizija, marketinške i reklamne agencije, kompanije koje se bave produkcijom muzičkih spotova , video produkcija, maketarstvo, 3d modeling, storyboarding…

Pozorišna scenografija

Predavači na predmetu:  Prof Stevan Aleksić

Oblasti predmeta:

Stečeni stručni naziv: Diplomirani dizajner

Mogućnosti zaposlenja:
Pozorište, film, televizija, marketinške i reklamne agencije, kompanije koje se bave produkcijom muzičkih spotova , video produkcija, maketarstvo, 3d modeling, storyboarding…

PredmetESPB
Istorija umetnosti 14
Engleski jezik 13
Linija5
Dizajnersko crtanje 15
Vajarstvo 15
Engleski jezik 24
Osnovi fotografije6
Ljudska anatomija sa crtanjem6
Osnove grafičkog dizajna6
Izborni blok
-2D
-Nacrtna geometrija
4
Izborni blok
-Uvod u vizuelne komunikacije
-Dizajn enterijera 1
-Scenografija
4
Izborni blok
-Dizajnersko enterijera2
-Uvod u modni dizajn
4
PredmetESPB
Istorija umetnosti 24
Crtanje sa uvodom u boje4
Uvod u ikonologiju3
Uvod u slikanje sa slikarskom tehnologijom4
Istorija arhitekture
4
Pozorišna scenografija 16
Pozorišna scenografija 27
Filmska scenografija 17
Vajarstvo 24
Izborni blok
-Konstrukcija i modeliranje odeće 1
-Maketarstvo 1
6
Izborni blok
-Kostimografija 1
-Perspektiva
6

Izborni blok
-Konstrukcija i modeliranje odeće 2
-Maketarstvo 1
5
PredmetESPB
Klasične slikarske tehnike4
Čitanje slike 13
Istorija umetnosti 33
Kombinovane umetničke tehnike4
Čitanje slike 2
3
Pozorišna scenografija 36
Filmska scenografija 26
Filmska scenografija 37
Izborni blok
-Maketarstvo 3
-Dizajn nameštaja 2
5
Izborni blok
-Kostimografija 2
-Poznavanje materijala i procesa
6

Izborni blok
-TV Scenografija
-3D projektovanje
7
Izborni blok
-Maketarstvo 4
-Dizajn nameštaja 3
6
PredmetESPB
Istorija moderne umetnosti 15
Savremena arhitektura i dizajn5
Večernji akt6
Istorija moderne umetnosti 23
Teorija umetnosti3
Individualni umetnički rad4
Filmska scenografija 47
Izborni blok
-Dizajn nameštaja 4
-Grafička prezentacija
7
Izborni blok
-Filmska scenografija 5
-Grafika knjige, izdavaštvo i ilustracija
5
Izborni blok
-Dizajn nameštaja 5
-Urban dizajn
5
Završni rad10