Upis FUD

UNIVERZITET MEGATREND U BEOGRADU
FAKULTET ZA UMETNOST I DIZAJN

RASPISUJE

KONKURS

ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU
U PRVOM UPISNOM ROKU

Fakultet za umetnost i dizajn Univerziteta Megatrend u Beogradu upisuje u prvu godinu osnovnih akademskih studija školske 2019/2020. godine 60 studenata, na modulima:

Grafički dizajn

Industrijski dizajn

Dizajn enterijera

Modni dizajn

Scenografija

Svi moduli i studijski programi Fakulteta za umetnost i dizajn akreditovani su kod nadležnog ministarstva Republike Srbije.

Osnovne akademske studije nose 240 ESPB bodova i ostvaruju se u trajanju od četiri godine/ osam semestara. Po završetku osnovnih akademskih studija studenti stiču naziv diplomirani primenjeni umetnik.

Pravo da konkurišu na prvu godinu osnovnih akademskih studija imaju kandidati koji su stekli srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Kandidati koji nemaju završeno srednjoškolsko obrazovanje polažu dopunski ispit iz predmeta Srpski jezik i književnost i Istorija.

Svi kandidati koji podnose prijavu na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija polažu Prijemni ispit i podnose mapu radova.

Tema mape za upis u prvu godinu školske 2019/2020. godine je ”OVO SAM JA”.

 

PRIJEMNI ISPIT

Prijemni ispit za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija na Fakultetu za umetnost i dizajn, sastoji se od Ispita za proveru sklonosti i sposobnosti, koji obuhvata sledeće oblasti:

 • Crtanje (Ispit obuhvata crtanje figure prema modelu, na formatu 70x50cm, u tehnici ugalj na papiru, grafitna olovka, suvi pastel i sl. Vreme za rad je četiri sata). Na ovom delu ispita može se ostvariti najviše 15 poena.
 • Slikanje (Ispit obuhvata slikanje mrtve prirode, na formatu 70x50cm, u tehnici tempera na papiru, gvaš, akvarel. Vreme za rad je četiri sata). Na ovom delu ispita može se ostvariti najviše 15 poena.
 • Test iz Istorije umetnosti, opšte kulture i informisanosti (test je otvoreno-zatvorenog tipa i sastoji se od izbora pitanja iz ponuđenog materijala za pripremu ovog dela ispita). Na ovom delu ispita može se ostvariti najviše 10 poena.
 • Ispit sklonosti i sposobnosti iz uže struke za koju se konkuriše. Ispit obuhvata:
 • 1) Idejni projekat iz uže oblasti za koju se konkuriše (Vreme za rad je četiri sata). Na ovom delu ispita može se ostvariti najviše 20 poena.
 • 2) Razgovor sa Komisijom prema modulima, rešavanje zadatka iz uže oblasti, ocena podnete mape radova. Na ovom delu ispita može se ostvariti najviše 20 poena.

Ispit sklonosti i sposobnosti iz uže struke za koju se konkuriše, prema modulima obuhvata:

Modul Grafički dizajn

– Idejni projekat plakata ili ambalaže. Tehnika po izboru.
– Razgovor sa komisijom. Rešavanje zadatka: idejno rešenje u oblasti grafičkog dizajna.
– Razgovor sa komisijom. Razgovor o radu i podnetoj mapi.
– Ocena podnete mape od deset radova iz oblasti grafičkog dizajna, na formatu 50x70cm, tehnika po izboru.

Modul Industrijski dizajn

– Idejni projekat iz oblasti dizajna proizvoda ili dizajna vozila. Tehnika po izboru.
– Razgovor sa komisijom. Rešavanje zadatka: idejno rešenje u oblasti industrijskog dizajna.
– Razgovor sa komisijom. Razgovor o radu i podnetoj mapi.
– Ocena podnete mape od deset radova iz oblasti industrijskog dizajna, na formatu 50x70cm, tehnika po izboru.

Modul Dizajn enterijera

– Idejni projekat iz oblasti dizajna enterijera. Tehnika po izboru.
– Razgovor sa komisijom. Rešavanje zadatka: test shvatanja prostora.
– Razgovor sa komisijom. Razgovor o radu i podnetoj mapi.
– Ocena podnete mape od deset radova iz oblasti dizajna enterijera, na formatu 50x70cm, tehnika po izboru.

Modul Modni dizajn

– Idejni projekat savremenog ženskog ili muškog modela na osnovu kolorističkog predloška. Tehnika po izboru.
– Razgovor sa komisijom. Rešavanje zadatka: idejno rešenje u oblasti dizajna tekstila I odevanja.
– Razgovor sa komisijom. Razgovor o radu i podnetoj mapi.
– Ocena podnete mape od deset radova iz oblasti modnog dizajna, na formatu 50x70cm, tehnika po izboru.

Modul Scenografija

– Idejni projekat scenskog prostora. Tehnika po izboru.
– Razgovor sa komisijom. Rešavanje zadatka: od ponuđenih elemenata sačiniti novu kompoziciju za scenski prostor.
– Razgovor sa komisijom. Razgovor o radu i podnetoj mapi.
– Ocena podnete mape od deset radova iz oblasti scenografije, na formatu 50x70cm, tehnika po izboru.

Bliži uslovi upisa utvrđeni su Pravilnikom o upisu studenata na Fakultetu za umetnost i dizajn.

Godišnja školarina na Fakultetu za umetnost i dizajn iznosi 2500 eura u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja, i može se platiti u više mesečnih rata.

Bliže informacije o prijemnom ispitu i uslovima upisa mogu se dobiti u studentskoj službi fakulteta – Fakultet za umetnost i dizajn, ul. Jurija Gagarina 36D, Novi Beograd, ili na telefone: 011 260 18 69 i 011 260 34 61 (radnim danom od 9:00 do 16:00), imejl: tfisic@megatrend.edu.rs

PRIJAVLJIVANJE I VAŽNI DATUMI

U prvu godinu osnovnih akademskih studija može se upisati lice koje ima završeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju. U prvu godinu osnovnih akademskih studija na Fakultetu za umetnost i dizajn može se upisati lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, odnosno lice koje nema završeno srednje obrazovanje, pod uslovom da položi određene diferencijalne ispite iz predmeta Srpski jezik i Istorija, iz programa četvorogodišnjeg srednjoškolskog obrazovanja.

Redosled kandidata za upis u prvu godinu studija utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutog na ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti. Rang-lista se sačinjava prema ukupnom broju bodova svakog kandidata po utvrđenim merilima. Kandidat može da osvoji najviše 100 bodova.

 

Važni datumi

Prijavljivanje kandidata: svakog radnog dana od 10 do 16: 00 do 2.7.2019.

Polaganje diferencijalnog ispita: 27.6.2019  u 11:00 sati

Prijemni ispit: I dan:  2.7.2019 .   u 11:00 sati – Test iz istorije umetnosti, opšte kulture i informisanosti

                                                      u 12:00 sati Provera sklonosti – Crtanje

II dan: 3.7.2019.       u 11 sati – Provera sklonosti – Slikanje

III dan: 4.7.2019.   u 11:00 sati – Provera sklonosti po modulima i ocena mape radova

Privremena rang lista: 5.7.2019.

Konačna rang lista: 08.72019.

Upis kandidata: 10.7.2019, od 9:00 do 16:00 sati.

Fakultet utvrđuje Privremenu rang-listu svih kandidata sa ukupnim brojem bodova stečenim po svim kriterijumima utvrđenim ovim pravilima. Učesnik konkursa koji smatra da redosled kandidata na Privremenoj rang-listi nije utvrđen na način predviđen Pravilnikom, može podneti žalbu veću fakultetna, u roku od tri dana od objavljivanja Privremene rang-liste. Veće fakulteta, u roku od 24 sata od prijema, rešava predmet po žalbi. Nakon odlučivanja po prispelim prigovorima, odnosno žalbama, fakultet utvrđuje i objavljuje Konačnu rang-listu svih kandidata sa ukupnim brojem bodova stečenim po svim kriterijumima utvrđenim ovim pravilima. Konačna rang-lista je osnov za upis kandidata. Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis po konkursu ne upiše u predviđenom roku, fakultet će umesto njega upisati sledećeg kandidata, prema redosledu na Konačnoj rang-listi, u roku utvrđenom konkursom.

Kandidat prilikom prijave na konkurs podnosi sledeća dokumenta:

 1. diplomu o završenom srednjoškolskom obrazovanju (original ili overena fotokopija);
 2. svedočanstva o završenom srednjoškolskom obrazovanju (originali ili overene fotokopije);
 3. elektronski očitanu ličnu kartu ili izvod iz matične knjige rođenih.

Kandidat koji je ostvario pravo na upis na studije podnosi sledeća dokumenta pri upisu:

 1. 2 fotografije za indeks;
 2. indeks
 3. 2 ŠV obrasca koja obezbeđuje Univerzitet;
 4. potvrdu o položenom prijemnom ispitu
 5. dokaz o uplati školarine.