FBIO – Kontakt

Adresa:
Bulevar maršala Tolbuhina 8, 11070 Novi Beograd
Srbija

Tel: +381 (11) 220 30 29, +381 (11) 220 30 30;

E-pošta:
Sekretarijat: sekretarijat@biofarming.edu.rs
Dekanat: dekanat@biofarming.edu.rs

Dekan Fakulteta:
Prof. dr Gorica T. Cvijanović
E-pošta: cvijagor@yahoo.com

Prodekan za Osnovne akademske studije i nastavu:
Prof. dr Gordana K. Dozet
E-pošta: gdozet@biofarming.edu.rs

Prodekan za Master akademske studije, Doktorske studije i nauku:
Prof. dr Slađana Savić
E-pošta: bonita.sladja@gmail.com