FBIO – Kontakt

Adresa:
Maršala Tita 39
24300, Bačka Topola
Srbija

Tel/fax: +381 (24) 712-209; 718-515; 718-580

E-pošta:
Sekretarijat: sekretarijat@biofarming.edu.rs
Dekanat: dekanat@biofarming.edu.rs

Dekan Fakulteta:
Prof. dr Gorica T. Cvijanović
E-pošta: cvijagor@yahoo.com

Prodekan za Osnovne akademske studije i nastavu:
Prof. dr Gordana K. Dozet
E-pošta: gdozet@biofarming.edu.rs

Prodekan za Master akademske studije, Doktorske studije i nauku:
Prof. dr Slađana Savić
E-pošta: bonita.sladja@gmail.com