GEF Međunarodna ekonomija i finansije

Program je namenjen   studentima   koji žele da steknu analitička znanja iz međunarodne ekonomije, finansija i bankarstva. Program je koncipiran na iskustvima renomiranih univerziteta u svetu sa modernim multidisciplinarnim pristupom, tako da pruža i osnovna znanja iz oblasti društveno-političkog, naučno-tehnološkog i istorijskog razvoja različitih regiona sveta i pojedinih nacionalnih privreda. Specifičnost programa se sastoji u velikoj ponudi stranih jezika. Pored obaveznog engleskog jezika na prve dve godine studija, na preostale dve godine se studentu daje mogućnost da bira jedan od ponuđenih šest stranih jezika – nemački, francuski, italijanski, španski, ruski i japanski.

CILJEVI STUDIJSKOG PROGRAMA:

  1. sticanje osnovnih teorijskih i praktičnih znanja iz oblasti međunarodne ekonomije i finansija;
  2. razumevanje savremenih kretanja u međunarodnoj privredi, međunarodnim finansijama i međunarodnom monetarnom sistemu;
  3. upoznavanje sa osnovnim ekonomskim karakteristikama svetskih regiona i pojedinih nacionalnih privreda, uz prikaz njihovih političkih, istorijskih, geografskih i kulturnih specifičnosti;
  4. razumevanje motiva, oblika i efekata savremenih ekonomskih i monetarnih integracija u svetu.

 

Diplomirani studenti imaju mogućnost zapošljavanja u širokom spektru organizacija koje posluju sa elementom inostranosti: u privatnim domaćim i stranim firmama i bankama, međunarodnim ekonomskim i finansijskim organizacijama,   državnim institucijama kao što su ministarstva i Narodna banka Srbije, diplomatskim predstavništvima, nevladinim organizacijama, istraživačkim i konsultantskim firmama i drugim institucijama.

Fakultet pruža mogućnost nastavka studija na master i doktorskim programima u zemlji i inostranstvu.

 

Studije  traju   četiri   godine i nose   240   ESPB.
Po završetku studija stiče se zvanje : Diplomirani ekonomista.

PredmetESPB
1. Engleski jezik 1A 55
Informatika 8
Matematika
8
Menadžment
8
Engleski jezik 1B5
Mikroekonomija
10
Statistika8
PredmetESPB
Engleski jezik 2A 3
Makroekonomija 10
Međunarodna trgovina
10
Izborni (bira se jedan od dva ):
- Interkulturni menadžment
- Geopolitika Srbije

5
Ekonomija energetike 7
Engleski jezik 2B
3
Ekonomija regiona sveta
7
Osnovi finansija i bankarstva
10
Izborni (bira se jedan od dva):
- Ekonomija prirodnih resursa
- Teorije i politike privrednog razvoja

5
PredmetESPB
Ekonomska istorija sveta
8
Međunarodna makroekonomija 10
Izborni (bira se jedan od šest):
Strani jezik za ekonomiste 1A:
nemački, italijanski, španski, francuski, ruski i japanski

4
Izborni (bira se jedan od dva):
- Komparativni politički sistemi
- Međunarodni marketing

8
Ekonomska diplomatija 8
Poslovne finansije 1010
Izborni (bira se jedan od šest ):
Strani jezik za ekonomiste 1B:
nemački, italijanski, španski, francuski, ruski i japanski

4
Izborni (bira se jedan od tri):
- Ekonomsko-politička geografija Evrope
- Ekonomsko-politička geografija Severne i Latinske Amerike
- Ekonomsko-politička geografija Rusije i Azije

8
PredmetESPB
1. Bankarstvo10
Međunarodne ekonomske organizacije 8
Izborni (bira se jedan od šest ):
Strani jezik za ekonomiste 2A:
nemački, italijanski, španski, francuski, ruski i japanski
4
Izborni (bira se jedan od tri):
- Savremene ekonomije Evrope 1
- Savremene ekonomije Severne i Latinske Amerike 1
- Savremene ekonomije Rusije i Azije 1
9
Javne finansije 6
Međunarodni finansijski menadžment 10
Izborni (bira se jedan od šest ):
Strani jezik za ekonomiste 2B:
nemački, italijanski, španski, francuski, ruski i japanski
4
Izborni (bira se jedan od tri):
- Savremene ekonomije Evrope 2
- Savremene ekonomije Severne i Latinske Amerike 2
- Savremene ekonomije Rusije i Azije 2
9