Nastavni Kadar Fakultet za Biofarming Bačka Topola

Redovni profesori

 

Prof. dr Gorica Cvijanović, dekan

Prof. dr Slađana Savić, prodekan za nauku

Prof. dr Branislav Miščević

Prof. dr Veselinka Zečević

Prof. dr Slobodan Milenković

Prof. dr Tibor Kenjveš

Prof. dr Zdravko Hojka

Prof. dr Jelena Bošković

Prof. dr Jugoslav Nikolić

Prof. dr Nebojša Žarković

 

Asistenti

 

Mirela Matković Stojšin, mast. inž. polj.

Vanredni profesori

 

Prof. dr Gordana Dozet, prodekan za nastavu

Prof. dr Dušan Zvekić

Prof. dr Milena Žuža

 

Docenti

 

Doc. dr Nenad Đurić

Doc. dr Žigmond Pap

Doc. dr Vaso Komnenić

Doc. dr Gordana Stankov

 

Predavač engleskog jezika

 

Petar Stojaković, dipl. filol. za engl. jezik i knjiž.