PF Javna uprava

Na studijskom programu „Javna uprava“ učenjem na daljinu
obrazuju se studenti za prepoznatljivu pravničku profesiju u
organima javne uprave, državne uprave, lokalne samouprave,
javnom sektoru, upravama u privrednim i osiguravajućim
društvima, političkim organizacijama, udruženjima građana,
nevladinom sektoru, medijima, međunarodnim organizacijama i
drugim institucijama, i stiču zvanje diplomirani pravnik.

Studijski program osnovnih akademskih studija
“JAVNA UPRAVA” učenjem na daljinu izvodi se:
• studiranjem na daljinu u konsultativnim centrima

 

Završetkom studija studenti
stiču zvanje: diplomirani pravnik.
Obim studija: 240 ESPB

 

 

Strukturu studijskog programa čine:

PredmetESPB
Uvod u pravo
12
Pravna informatika 7
Opšta sociologija i sociologija prava 8
Engleski jezik 1 3
Osnovi ekonomije 10
Ustavno pravo 12
Ljudska prava 8
PredmetESPB
Politički sistem 99
Krivično pravo 9
Osnovi građanskog prava i stvarno pravo 9
Engleski jezik 2 3
Radno pravo 66
Krivično procesno pravo 88
Porodično pravo 66
Upravno pravo 1010
PredmetESPB
Međunarodno javno pravo 9
Međunarodni odnosi
9
Administrativna kultura i etika 6
Lokalna samouprava 6
Javne politike 9
Izborni predmeti (biraju se 3 predmeta)
-Socijalna politika
-Društvene krize i konflikti
-Elektronska uprava
-Upravljanje projektima
-Ekološko pravo


7
PredmetESPB
Pravo EU i evropske integracije 7
Javna uprava i upravljanje 8
Javne finansije i finansijsko pravo 9
Regionalizam i regionalne politike 6
Menadžment ljudskih potencijala u javnom sektoru 9
Izborni predmeti (biraju se 3 predmeta)
-Ekonomska politika
-Lokalni ekonomski razvoj
-Prostorni i urbani menadžment
-Partnerstvo javnog i privatnog sektora
-Lokalne javne finansije


7