Modul Javna uprava

Predmeti iz studiskog programa Javna uprava

Master  javne uprave traju jednu godinu – dva semestra.
Obim studija: 60 ESPB

PredmetESPB
Metodologija naučnog istraživanja 1010
Javna uprava i upravljanje 1010
Veliki pravni sistemi 1010
II Izborno područje – modul: Javna uprava (biraju se tri predmeta)
-Pravo EU 6
-Menadžment lokalne samouprave 6
-Regionalni ekonomski razvoj 6
-Analize javnih politika 6
-Geopolitika 6
6
Završni rad 1212