PF pravo i bezbednost

Na Fakultetu se izučavaju nastavni predmeti prilagođeni studijskim programima i razvrstani po godinama studija. Na prvoj i drugoj godini studija isti su za sve studente, a na trećoj i četvrtoj godini prilagođeni izabranom studijskom programu i bližem usmerenju. Saglasno tome, dat je i njihov prikaz.

Nastavni predmeti prve i druge godine studija sadržani su u inoviranom studijskom programu, a nastavni predmeti treće i četvrte godine studija u studijskim programima po kojima se na tim godinama studija još uvek realizuje nastavni plan i program. Radi sticanja potpunije predstave o tome, daje se prikaz i nastavnih predmeta treće i četvrte godine studija, sadržanih u inoviranom studijskom programu, zbog toga što će se nastava uskoro po njemu odvijati.
Studije na daljinu i dalje će se odvijati u skladu sa ranije usvojenim Studijskim programom Javna uprava. Nastavni predmeti obuhvaćeni tim programom uglavnom su ostali isti, što znači da se umnogome ne razlikuju od nastavnih predmeta sadržanih u inoviranom studijskom programu. I pored toga, nisu posebno prikazani, niti izdvojeni od ostalih nastavnih predmeta.

 

Završetkom studija studenti
stiču zvanje: diplomirani pravnik.
Obim studija: 240 ESPB

PredmetESPB
Uvod u pravo 1111
Rimsko pravo 10
Strani jezik3
Opšta sociologije sa sociologijom prava 8
Ustavno pravo 10
Osnovi ekonomije 8
Informatika 3
PredmetESPB
Pravo lokalne samouprave 8
Porodično pravo 8
Kriminologija 8
Krivično pravo 10
Politički sistem8
Osnovi građanskog prava i Stvarno pravo10
Nasledno pravo8
PredmetESPB
Međunarodno javno pravo7
Krivično procesno pravo 9
Upravno pravo 9
Obligaciono pravo 9
Službeničko pravo 5
Pravo intelektualne svojine 7
Javne politike 5
ZAJEDNIČKI IZBORNI PREDMETI ZA SVE NASTAVNE GRUPE
(student bira jedan predmet)
-Pravna etika
-Ljudska prava
-Retorika


4
IZBORNI PREDMETI NA NASTAVNOJ GRUPI
(student bira jedan predmete sa grupe)
-Sindikalno pravo
-Društvene krize i konflikti

5
PredmetESPB
Trgovinsko pravo 66
Građansko procesno pravo 88
Pravo bezbednosti 66
Javna uprava i upravlјanje 55
Kriminalistika 66
Radno pravo 77
Međunarodno privatno pravo 88
Menadžment lјudskih resursa 55
ZAJEDNIČKI IZBORNI PREDMETI ZA SVE NASTAVNE GRUPE
(student bira jedan predmet)
-Ekološko pravo
-Javne finansije i finansijsko pravo
-Sudsko organizaciono pravo

4
IZBORNI PREDMETI NA NASTAVNOJ GRUPI
(student bira jedan predmete sa grupe)
-Ekonomska politika
-Prostorni i urbani menadžment

5