PF pravo i bezbednost

PF Pravo sa dva modula: Pravo i Bezbednost

Na Fakultetu se izučavaju nastavni predmeti prilagođeni studijskim programima i razvrstani po godinama studija. Na prvoj i drugoj godini studija predmeti su isti za sve studente, a na trećoj i četvrtoj godini prilagođeni izabranom studijskom programu i bližem usmerenju.

Nastavni predmeti odnose se na inoviran studijski program koji će se primenjivati od školske 2022/23 godine. Radi sticanja potpunije predstave o tome, daje se prikaz i nastavnih predmeta svih godina studija, sadržanih u inoviranom studijskom program.

Završetkom studija student

stiču zvanje: diplomirani pravnik.

Obim studija: 240 ESPB