Reč rektora

Uvažene koleginice i kolege,

Dragi studenti,

Obrazovanje je ključ koji vrata budućnosti otvara. Našu akademsku porodicu čini 12 akreditovanih fakulteta sa najsavremenijim studijskim programima iz različitih naučnih oblasti koji funkcionišu harmonično, dokazujući da je nauka jedinstvena i nedeljiva. Istinski intelektualci svojom spoznajom otkrivaju najzamršenije lavirinte savremene stvarnosti koju definitivno obeležava dinamičan i nezaustavljiv razvoj nauke i tehnologije.

Odabran nastavni kadar sa vrhunskim znanjem i iskustvom, dokazanim i prepoznatim i van granica naše zemlje, na svetskoj naučnoj sceni, tehnološki najsavremeniji oblici učenja i transfera znanja u najluksuznijem ambijentu koji pruža naše zdanje, arhitektonski simbol Novog Beograda, samo su neki od razloga koji će vas zasigurno opredeliti da svoja akademska znanja i prva praktična iskustva stičete u sigurnom okrilju Megatrend univerziteta.

Mostovi saradnje i prijateljstva koje smo sazdali na čvrstim i iskrenim temeljima znanja, iskustva i poverenja, sa najprestižnijim akademskim i naučnim ustanovama u svetu, na Istoku i Zapadu, Severu i Jugu, pružaju vam garanciju da ćete još kao studenti biti uključeni u akademsku razmenu, čime ćete proširiti vaše intelektualne, duhovne i kulturološke vidike.

Brinemo o vašem znanju i obrazovanju, spajajući znanje i iskustvo sa zahtevima mladosti, prepoznajemo vaše potrebe i nudimo vam brojne i atraktivne društvene sadržaje, mogućnost da razgovarate sa najboljim stvaraocima i pregaocima naše zemlje, političarima, naučnicima, umetnicima, sportistima, novinarima koji će vam otkriti neke nove horizonte.

Otvaramo i vrata raznih državnih i privatnih institucija, kompanija, ustanova koje nam veruju, što vama kao našim studentima i članovima naše velike i složne porodice omogućava sticanje praktičnih znanja, a najboljima mogućnost zaposlenja, i garantuje ostanak u našoj Srbiji čiju sigurnu i prosperitetnu budućnost gradimo svojim vrhunskim znanjem, obrazovanjem, radom, ljubavlju.

Res, non verba – govorili su mudri stari Latini. Naša dela i istinski ponos su naši nekadašnji studenti, danas uspešni ministri, direktori, menadžeri, preduzetnici, vrhunski sportisti, novinari, umetnici koji primerom i delom pokazuju da najbolji pobeđuju i ne zaboravljaju znanja i iskustva, akademsku i životnu školu stečenu na Megatrend univerzitetu.

Zato, pridružite nam se! Porodica Megatrend spremna je da vas primi u svoj zagrljaj! Najdalje stignu oni koji znaju kuda idu, a najsigurniji put u budućnost trasira vam Megatrend univerzitet!

Vaš rektor,
Prof. dr Miodrag Jevtić