Rukovodstvo Fakulteta za poslovne studije

Prof. dr Dragana Trifunović

Dekan

trifunovicd@megatrend.edu.rs

Prof. dr Andrea Bučalina Matić

Prodekan za studije prvog stepena

abucalina@megatrend.edu.rs

Prof. dr Vuk Bevanda

Prodekan za studije drugog i trećeg stepena i naučno-istraživački rad

vbevanda@megatrend.edu.rs

Gradimir Krsmanović

Student prodekan

gradimir.krsmanovic@gmail.com