FBIO Osnovne akademske studije

FAKULTET ZA BIOFARMING ostvaruje studije usmerene ka sticanju znanja i veština potrebnih za profitabilnu poljoprivrednu proizvodnju, korišćenjem obnovljivih prirodnih resursa, uz zaštitu životne sredine, očuvanje izgleda ruralnih područja i kulturnog nasleđa. Uspostavljanje razvojnih procesa na konceptu održive poljoprivrede usklađuje se način korišćenja prirodnih resursa, biodiverziteta i energije u skladu sa njihovim specifičnostima.
Zasnivanjem i primenom koncepta održivog razvoja obezbeđuju se, takođe, dugoročne i stabilne osnove da se u poljoprivredi racionalno koriste neobnovljivi resursi i da se podstiče prošireno obnavljanje i zaštita obnovljivih prirodnih resursa u funkciji rasta visoko produktivne poljoprivredne proizvodnje i zaštite globalne životne sredine. Na ovim osnovama je moguće pokrenuti trajnije inicijative i mogućnosti za unapređenje i širenje proizvodnje agrarnih proizvoda sa biološkim kvalitetnim obeležjima.
Utemeljen na nauci, FAKULTET ZA BIOFARMING je postao lider u integrisanom istraživanju i obrazovanju koje je harmonizovano sa Bolonjskim procesom, koje omogućava studentima uključivanje u evropski visokoškolski obrazovni prostor i obezbeđuje nacionalno prepoznatljiv diplomski i poslediplomski program u poljoprivrednoj edukaciji.
Studenti FAKULTETA ZA BIOFARMING imaju priliku da slušaju predavanja poznatih domaćih i inostranih profesora, a stručnu praksu obavljaju na poljoprivrednim imanjima i farmama, kao i u naučnim ustanovama i kompanijama u Srbiji. Svršeni studenti su kvalifikovani da organizuju sve oblike organske i konvencionalne poljoprivredne proizvodnje.

FAKULTET ZA BIOFARMING nudi studentima jedinstvene stručne praktične veštine i odličnu naučno teorijsku osnovu za nastavak školovanja na master akademskim i specijalističkim studijama iz oblasti animalne i biljne poljoprivredne proizvodnje. Diplomirani poljoprivredni inženjeri

FAKULTETA ZA BIOFARMING dobijaju obrazovanje koje je kompatibilno sa obrazovanjem stečenim
na odgovarajućim evropskim i svetskim poljoprivrednim fakultetima i univerzitetima

 

Osnovne akademske studije poljoprivrede traju četiri godine – osam semestara.
Obim studija: 240 ESPB.
Završetkom osnovnih akademskih studija, student stiče zvanje:
diplomirani inženjer poljoprivrede.

IZBORNI PREDMETI:

TREĆA GODINA STUDIJA

Mlekarstvo
Oplemenjivanje biljaka i semenarstvo u organskoj poljoprivredi
Poljoprivredne melioracije
Održiva energetska bezbedost biofarme

ČETVRTA GODINA STUDIJA

Zaštita ekosistema i bioremedijacija
Ekološko upravljanje u biljnoj proizvodnji
Zoohigijena i zdravlje životinja
Proizvodnja i prerada ekološki vredne hrane
Animalni genetički resursi
Analitička hemija u poljoprivredi

PredmetESPB
Matematika sa informatikom6
Hemija7
Meteorologija sa klimatologijom 5
Biologija
7
Osnovi ekonomije 5
Biohemija 6
Fiziologija biljaka
6
Mikrobiologija
6
Genetika 6
PredmetESPB
Pedologija7
Poljoprivredne mašine 7
Opštebioratarstvo 7
Principi održive i organske poljoprivrede7
Agrohemija 6
Fiziologija domaćih životinja
6
Biodiverzitet i očuvanje genofonda prirodnih resursa5
Opšte biopovrtarstvo6
Opšte biostočarstvo6
Radna praksa3
PredmetESPB
Ishrana domaćih životinja 7
Oplemenjivanje biljaka
7
Semenarstvo 6
Agroekologija i zaštita životne sredine
6
Izborni predmet 1
6
Oplemenjivanje domaćih životinja
7
Opšte biovoćarstvo i biovinogradarstvo
6
Specijalno bioratarstvo
7
Izborni predmet 26
Proizvodna praksa 2
PredmetESPB
Integralna zaštita biljaka 6
Specijalno biopovrtarstvo 6
Specijalno biostočarstvo 6
Izborni predmet 3 6
Engleski jezik 6
Specijalno biovoćarstvo 6
Izborni predmet 4
6
Izborni predmet 5
6
Tehnološko-organizaciona praksa 2
Završni rad 14