FKN Master studije

Opis studijskog programa

Master studije na Fakultetu za kompjuterske nauke su namenjene studentima koji se interesuju za aktuelne oblasti mašinskog učenja i informacione sigurnosti, i naučnoistraživački rad. Studenti će steći razumevanje pažljivo izabranih metoda, koncepata i tehnika iz ovih oblasti, i osposobiće se da ih praktično primenjuju, i aktivno prate naučnu literaturu.

Studijski program traje godinu dana, i uključuje pet jednosemestralnih nastavnih predmeta, studijski istraživački rad i završni master rad

 

Prijavljivanje i upis kandidata

Master akademske studije mogu upisati kandidati koji su završili odgovarajuće osnovne akademske studije, ostvarivši najmanje od 240 ESPB. Dokumenta potrebna za upis:

overena fotokopija diplome,

izvod iz matične knjige rođenih,

uverenje o položenim ispitima,

dve fotografije za indeks.

 

jedna godina (2 semestra), odnosno 60 ESPB
Stečeno zvanje: Master informatičar.

PredmetESPB
Metode naučno-istraživačkog rada 3
Baze podataka 6
Procesiranje digitalnih slika 7
Studijski istraživački rad 1 6
Diplomski završni rad 1 8
Soft kompjuting 7
Izborni predmet
-Operaciona istraživanja
-Napredna sigurnost računarskih mreža
7
Studijski istraživački rad 2 8
Diplomski završni rad 28