FUD Doktorske studije

Ciljevi studijskog programa doktorskih studija u oblasti primenjenih umetnosti i dizajna su da se, kroz složen teorijski i praktičan rad, edukuju samostalni umetnici i dizajneri kao kompleksne i slobodne umetničke ličnosti, socijalno odgovorne, sposobne da se samostalno bave najširim vidom umetničkog stvaralaštva.

Zahvaljujući savremenom pristupu i prilagođenosti nastave zahtevima tržišta, studenti Fakulteta za umetnost i dizajn, već po sticanju diplome osposobljeni su za samostalan profesionalni rad, zbog čega su veoma traženi na tržištu rada. Osim toga, naši studenti već tokom studija postižu izuzetne rezultate u izlagačkom umetničkom radu kao i u radu sa kompanijama koje izražavaju spremnost za razmenu kreativnih ideja.

Obim studija: 180 ESPB
Stečeno zvanje: Doktor umetnosti – primenjene umetnosti i dizajn (Dr um.)
Način studiranja: Doktorske studije traju tri godine, odnosno šest semestara.

Uslovi za upis na studijski program su:
– završene akademske diplomske studije u polju umetnosti (300 ESPB) ili srodni programi uz izvršenu ekvivalenciju programa i zvanja;
– opšta prosečna ocena ostvarena na diplomskim studijama, ne manja od 8,5 (osam i po);
– ocene ne manje od 9 (devet) na diplomskom/završnom ispitu.
Kriterijumi za rangiranje kandidata su postignut uspeh u prethodnom obrazovanju i vrednovanje priloženih umetničkih radova i radne biografije (CV) kandidata od strane Komisije sačinjene od mentora na doktorskim studijama.

ZAJEDNIČKI PREDMETI
Ovi predmeti su obavezni za sve studente:
1. Poetike umetnosti 20. veka 1 i 2
2. Metod i pristup
3. Metode umetničko-istraživačkog rada 1 i 2
4. Izlagački prostori
5. Teorija umetnosti 1 i 2
6. Studijski istraživački rad 1 i 2,
7. Doktorski umetnički projekat

IZBORNI PREDMETI
Ove predmete bira student prema sopstvenom afinitetu:
IZBORNA GRUPA 1
Eksperimentalni grafički dizajn 1
Scenografija strategije u klasičnim i novim medijima 1
Integrisani dizajn i enterijer
Teorija stvaralaštva
Kreativni dizajn
Digitalna fotografija 1
IZBORNA GRUPA 2
Eksperimentalni grafički dizajn 2
Scenografija‒ strategije u klasičnim i novim medijima 2
Istraživački proces u industrijskom dizajnu
Teorija stvaralaštva 2
Rekonstrukcija objekata ‒ savremeni pristup
Digitalna fotografija 2
IZBORNA GRUPA 3
Eksperimentalni grafički dizajn 3
Scenografija‒ strategije u klasičnim i novim medijima3
Priroda i pejzažna arhitektura 1
Interdisciplinarna kolaboracija primenjenog dizajna
Ambijentalna umetnost i dizajn Digitalna fotografija 3
IZBORNA GRUPA 4
Eksperimentalni grafički dizajn 4
Scenografija‒strategije u klasičnim i novim medijima 4
Umetnost i dizajn
Priroda i pejzažna arhitektura 2
Nove umetničke tehnike
Digitalna fotografija 4