FPS Nastavno osoblje

REDOVNI PROFESORI

 

Božidar Leković
Cvetkovski Tatjana
Kapor Predrag
Rakić Beba
Rakić Mira
Stamenković Slobodan
Žarković Nebojša
Bazić Miljojko
Sanja Stanković

PROFESORI ENGLESKOG JEZIKA

 

Katanić Nataša
Vasiljević Sandra
Vukašinović Danka

ASISTENTI

Milovanović Dragan
Pejović Biljana

 

 

SARADNICI U NASTAVI

Tešić Katarina
Milica Popović