BEST (Board of European Students of Technology)

BEST (Board of European Students of Technology) je neprofitna,
apolitična i nevladina studentska volonterska organizacija koja od 1989.
godine obezbeđuje komunikaciju i saradnju sa studentima u oblasti
tehnike i tehnologije. Preko 25 godina, ova organizacija raste i
studentima tehnologije i tehničkih nauka omogućava saradnju, deljenje
iskustava i stvaranje novih prijateljstava.

Sa 90 lokalnih grupa u 32 zemlje, ova inovativna organizacija dopire do
preko milion studenata.

Ovogodišnji BEST DESIGN WEEK 2022 održan je na Univerzitetu Megatrend u
Beogradu u prisustvu mnogobrojnih izlagača.Treba napomenuti da se BEST
desgin WEEK već drugu godinu za redom održava na našem
Univerzitetu.Veoma smo zadovoljni ovogodišnjim odazivu i zahvaljujemo se
svim izlagačima.U ime Univerziteta,goste je pozdravio Luka Stajić (
saradnik u nastavi PF)