FKM DOKTORSKE STUDIJE

Fakultet za kulturu i medije organizuje i studije
trećeg stepena – doktorske studije, po programu
koji je akreditovan. Traju tri godine, odnosno
šest semestara.

Naziv studijskog programa:
Doktorske studije kulture i medija.
Izborna područja/moduli:
• Kulturologija
• Komunikologija

Studijski program doktorskih akademskih
studija Fakulteta za kulturu i medije ima jasno
definisanu svrhu i ulogu u obrazovnom sistemu.
Ogleda se zaokruživanjem obrazovnog procesa u
specifičnoj oblasti nauka o medijima, kulturi i
komunikaciji, utoliko što se kandidatima nude
podrobnija saznanja i savremene metode kojima se
oni usmeravaju u pravcu usavršavanja sposobnosti
za samostalan naučni rad.

Program je koncipiran u evidentnoj
interdisciplinarnoj umreženosti u rasponu
od filozofije jezika, sociologije, istorije i
politikologije, do mediologije, kulturologije i
komunikologije, što znači da njegovo pohađanje
traži odgovarajuću pripremu iz ovih oblasti.

Realizacijom programa kandidati su osposobljeni
za interdisciplinarni naučnoistraživački rad.
Obim studija: 180 ESPB.

Zvanje (akademski naziv): doktor nauka –
kulturološke nauke / komunikologija