MENADŽMENT U KULTURI I MEDIJIMA

Studijski program: MENADŽMENT U KULTURI I MEDIJIMA

 

Kompetencije koje se stiču na studijskom programu:
• kompetentnost analize, sinteze i predviđanja rešenja i posledica u oblasti upravljanja masmedijskih preduzeća, institucija i ustanova kulture;
• sposobnost istraživanja, predviđanja i rešavanja poslovnih problema i posledica pojava na ukupno poslovanje;
• sposobnost kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja, ovladavanje metodima, postupcima i procesima istraživanja, u cilju razvoja kritičkog i samokritičkog prosuđivanja uz primenu etičkih kodeksa;
• sposobnost primene znanja u praksi;
• samostalnost u stručnom radu i donošenju poslovnih odluka;
• razvoj komunikacionih sposobnosti i veština, posebno u međunarodnom okruženju;
• kolegijalnost i lojalnost prema poslodavcima i javnosti, smisao za saradnju i prihvatanje kritike;
• razumevanje i poštovanje profesionalnih standarda.

Mogućnost zaposlenja: u svim tipovima kulturnih ustanova, medijskih organizacija i specijalizovanih agencija za tržišne komunikacije – produkcija u radijskim i televizijskim stanicama; domovi kulture i kulturni centri; account menadžeri u marketinškim agencijama; filmska produkcija; muzejske institucije; pozorišne ustanove.

Način studiranja:
osnovne akademske studije na Fakultetu za kulturu i medije traju
četiri godine – osam semestara.
Obim studija: 240 ESPB.

 

Na prvoj godini svi predmeti su zajednički. Student bira modul na drugoj godini studija.
Napomena:

  • kod izbornih predmeta student bira jedan predmet od najmanje dva ponuđena.
  • izborni predmeti na višim godinama uslovljeni su prethodno položenim predmetima.

PredmetESPB
Osnovi menadžmenta8
Savremeni politički sistemi8
Psihologija stvaralaštva8
Engleski jezik 16
Istorija kulture i civilizacije 8
Komunikologija 8
Izborni blok 1
-Teorija umetnosti
-Sociologija kulture i umetnosti

8
Izborni strani jezik 1
-Francuski jezik 1
-Španski jezik 1
-Italijanski jezik 1
-Kineski jezik


6
.

PredmetESPB
Teorija medija8
Marketing u kulturi i medijima8
Medijska analitika 8
Engleski jezik 26
Uvod u menadžment medija 8
Modeli kulturne politike 8
Izborni blok 2
-Antropologija
-Istorija medija

8
Izborni strani jezik 2
-Francuski jezik 2
-Španski jezik 2
-Italijanski jezik 2
-Kineski jezik


6
PredmetESPB
Poslovna informatika
10
Pravo intelektualne svojine7
Finansijski menadžment u kulturi i medijima 8
Teorija javnog mnenja 8
Komunikacija i kultura 10
Menadžment pozorišne i muzejske delatnosti10
Izborni predmet 3:
-Menadžment u izdavačkoj delatnosti
-Menadžment u likovnoj i muzičkoj delatnosti

7
PredmetESPB
Teorije modernosti6
Odnosi s javnošću9
Uvod u vizuelnu kulturu9
Menadžment u elektronskim medijima7
Upravljanje ljudskim resursima8
Interkulturni menadžment10