Zajednički studijski program master akademskih studija: Bankarstvo i finansije

Naziv studijskog programa: MAS-Bankarstvo i finansije.
Studijski program se realizuje u saradnji sa Geoekonomskim
fakultetom (Fakultetom za međunarodnu ekonomiju)
Megatrend univerziteta.

Cilj ovog studijskog programa je
obrazovanje i osposobljavanje studenata u oblasti finansija i
bankarstva, radi:
• sticanja znanja i sposobnosti celovitog razumevanja osnovnih
savremenih teorija i modela u domenu finansija i bankarstva;
• sistematskog proučavanja specifičnosti pojedinih koncepata i
tehnika bankarskog menadžmenta, finansijskog inženjeringa, s
posebnim akcentom na strukturnim finansijskim proizvodima i
upravljanju finansijskim rizikom;
•upoznavanja sa savremenim postupkom i instrumentarijumom
za finansiranje analize u cilju optimizacije donošenja odluka u
bankama, drugim finansijskim institucijama i preduzećima;
• primene stečenih stručnih, naučnih i metodoloških znanja
u uspešnom obavljanju poslova, unapređivanju sopstvenih
profesionalnih sposobnosti i daljem naučnom i stručnom
usavršavanju.

Zvanje : master ekonomista.
Obim studija: 60 ESPB

Kontakt:
Ul. Bulevar maršala Tolbuhina 8 (ranije:Goce Delčeva 8),
Novi Beograd 011/220 30 90, 220 30 23

Obavezni predmetiSemestarESPB
- I Akademski opšteobrazovni predmeti5
Ekonomija za finansije i bankarstvo17
- II Teorijsko-metodološki predmeti
Međunarodne finansije i bankarstvo15
- III Naučno-stručni predmeti
Finansijska tržišta i instrument15
Finansijsko izveštavanje i analiza25
Izborni predmeti (student bira 2 predmeta od ponuđenih 5)
IV Stručno-aplikativni predmeti
-Evropsko monetarno i finansijsko pravo
-Determinante i modaliteti stranih direktnih investicija
-Merdžeri, akvizicije i korporativno restrukturiranje
-Elektronsko poslovanje u finansijama i bankarstvu
-Upravljanje finansijskim rizicima


2


9
Završni rad214