FUD Test sklonosti 2024/25

Uputstvo za Test sklonosti i sposobnosti za upis na Fakultet za umetnost i
dizajn:
Cilj ovog testa je da proceni vašu sposobnost da razumete i tumačite vizuelne
elemente u umetnosti, uključujući boje, forme i stilove u digitalnoj umetnosti,
klasičnoj umetnosti i fotografiji. Takođe se procenjuje vaša zainteresovanost za
daljim razvojem u ovim oblastima.
Test se sastoji od primera dizajna, slikarstva i fotografija. Za svaki primer, biće
vam postavljena pitanja o boji, formi i stilu. Takođe ćete biti upitani da opišete
svoje tumačenje primera i kako vidite povezanost između digitalne umetnosti,
klasične umetnosti i fotografije.
Napomena: Ovaj test nema tačne odgovore. Nema ni dobrih ni loših odgovora.
Cilj testa je da procijeni vašu zainteresovanost i sposobnost da razmišljate o
vizuelnim elementima i njihovoj povezanosti sa umetnošću.
Uputstvo za polaganje testa:
1. Otvorite link koji je dat u uputstvu i kliknite na dugme za pokretanje testa.
2. Pročitajte svako pitanje pažljivo i odgovorite na njega.
3. Nema ograničenja vremena, ali vodite računa o vremenu koje vam je
ostalo za završetak testa.
4. Kada završite test, kliknite na dugme za slanje odgovora. Nakon toga
nećete moći menjati svoje odgovore.
5. Rezultati će vam biti poslati na e-mail adresu koju ste ostavili prilikom
prijave.

 

Pripremni test

You must specify a text.
You must specify an email address.
You must specify a text.
You must specify a text.
You must fill out this field.
/ /
You must specify a date.