КУЛТУРА И ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ

Факултет за културу и медије је од 2012. године, у оквиру реализације научноистраживачког пројекта „Унапређење јавних политика у функцији побољшања социјалне сигурности грађана и одрживог привредног раста” (МНПТР 47004), бијенално организовао четири (2012, 2014, 2016. и 2018. године) научне конференције под заједничким називом „Култура и друштвени развојˮ  и објавио три зборника радова: „Културна политика, уметничко стваралаштво и медијска пракса у функцији одрживог друштвеног развоја” (2013), „Савремена уметничка пракса, медијска писменост, културни идентитет и друштвени развојˮ (2015) и “Information revolution, new media and social changes” (2017). У току 2019. године биће објављен и четврти зборник – „Истраживање, представљање, заштита и очување културног наслеђа Србије и српског народа”.