NA FAKULTETU ZA MENADŽMENT U ZAJEČARU ODRŽAN 11.MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM O UPRAVLJANJU PRIRODNIM RESURSIMA

U subotu, 23.10.2021. godine, na Fakultetu za menadžment u Zaječaru održan je 11. Međunarodni simpozijum o upravljanju prirodnim resursima sa temom „Uticaj pandemije COVID-19 na ekonomiju, resurse i održivi razvoj“. Zbog nepovoljne zdravstvene situacije i mera zaštite prouzrokovanih korona virusom, simpozijum je ove godine održan on-lajn.

Simpozijum je prigodnim uvodnim rečima otvorio predsednik organizacionog odbora prof.dr Bojan Đorđević. Nakon toga se pristupilo plenarnim izlaganjima gde su svoje radove predstavili:

  • Akademik Jelena Bošković : Strategija globalne poljoprivredne proizvodnje u periodu pandemije COVID-19 i konzeravacija prirodnih resursa
  • dr Radmilo Pešić : Rekonstrukcija svetske privrede nakon pandemije – uticaj na prirodne resurse
  • dr Branko Ž. Ljutić : Održivo izveštavanje o prirodnim resursima u COVID-19
  • dr Dragan Kostić : Uticaj COVID-19 na regionalnu ekonomiju
  • Vladan Jeremić i Dragan Milutinović : Investicije u Istočnu Srbiju – predstavljanje investiocionih potencijala Istočne Srbije

U nastavku simpozijuma, u okviru rada po sesijama, rezultate svojih istraživanja predstavilo je 30 učesnika iz zemlje i inostranstva koji su raspravljali o nekoliko ključnih pitanja:

  1.  Na koji način i koliko je pandemija uticala na svetsku, regionalnu i lokalne ekonomije?
  2.  Koliki je uticaj pandemije na efiksanu alokaciju i iskorišćenje prirodnih resursa, sa fokusom na ljudske resurse?
  3.  Kako je pandemija uticala na međunarodnu trgovinu i kretanje cena na robnim i tržištima kapitala?
  4.  Da li je pandemija ubrzala digitalnu transformaciju i razvoj i prihvatanje digitalnih inovacija – digitalnih proizvoda i usluga?
  5.  Šta i kako posle kovid krize i da li ćemo izvući određene pouke?

 

Svi učesnici se slažu, što je i generalno zaključak simpozijuma, da je u pitanju problem koji uveliko prevazilazi ekonomsku krizu 2008. godine, koja je promenila sve tokove života i rada na planeti i čiji kraj i konačne ekonomske i socijalne posledice se ne mogu predvideti. Takođe, mišljenje učesnika simpozijuma je da pandemija deluje enormno brzo na sve globalne, regionalne i lokalne ekonomske tokove i rast cena, počevši od problema u lancima snabdevanja, nedostatka radne snage i osnovnih resursa do rasta cena na ključnim robnim i finanasijskim tržištima. Stav istraživača je da je u ovim uslovima nepovoljnih kretanja potrebno više nego ikada ovaj problem posmatrati sa mikroekonomskog stanovišta jer se dovodi u pitanje opstanak preduzeća i neophodnost razmatranja i implementacije kriznih menadžment strategija. Na kraju, može se reći da je pandemija COVID-19 učinila  da se ubrzaju svi procesi digitalne transformacije i prihvatanja i korišćenja digitalnih proizvoda i usluga, gde servisi e-trgovine i e-plaćanja beleže enormni rast prodaje i iskoršćenosti, kako na globalnom tako i na lokalnim nivoima.

Svi prijavljeni i recenzirani radovi biće u celosti objavljeni u štampanoj i e-verziji  Zbornika, dok će izabrani radovi biti objavljeni u tematskom zborniku na engleskom jeziku, koji će biti objavljen do kraja godine.