PF Doktorske studije

Studijski program doktorskih akademskih studija Pravo i Bezbednost traje tri godine – šest semestara. Studijski program obuhvata dva obavezna i četiri izborna predmeta iz izbornog područja i uže naučne oblasti iz koje je predmet doktorske disertacije, kao i samostalni naučnoistraživački rad čiji je krajnji rezultat izrada i odbrana doktorske disertacije kao originalnog naučnog dela kandidata.

Po završetku studijskog programa stičete zvanje: doktor nauka – pravne nauke.