Modul Javna uprava

Predmeti iz studiskog programa Javna uprava

Master  javne uprave traju jednu godinu – dva semestra.
Obim studija: 60 ESPB

PredmetESPB
Metodologija naučnog istraživanja10
Javna uprava i upravljanje10
Veliki pravni sistemi10
II Izborno područje – modul: Javna uprava (biraju se tri predmeta)
-Pravo EU
-Menadžment lokalne samouprave
-Regionalni ekonomski razvoj
-Analize javnih politika
-Geopolitika
6
Završni rad 1212