Modul Pravo

Predmeti iz studiskog programa Pravo

Master studije prava traju jednu godinu – dva semestra.
Obim studija: 60 ESPB.

PredmetESPB
Metodologija naučnog istraživanja10
Javna uprava i upravljanje10
Posebno upravno pravo10
I Izborno područje – modul: Pravo (biraju se tri predmeta)
Uža naučna oblast javnog prava
-Veliki pravni sistemi
-Upravno pravo EU
-Radno i službeničko pravo
-Ekološko pravo
6
Uža naučna oblast krivičnog prava
-Krivično pravo (materijalno i procesno) 6
-Politika suzbijanja kriminaliteta 6
-Kriminologija 6
-Sudsko pravo 6
6
Uža naučna oblast građanskog prava
-Građansko pravo (materijalno i procesno)
-Porodično i nasledno pravo
-Kompanijsko pravo
-Autorsko pravo i pravo industrijske svojine
6
Uža naučna oblast međunarodnog prava
-Savremeno međunarodno pravo
-Pravo EU
-Zaštita nacionalnih manjina
-Zajednička spoljna i bezbednosna politika
6
Završni rad12