Prelazak sa drugih univerziteta na Megatrend

Sa inostranih i domaćih univerziteta moguće je jednostavno i brzo preći na odgovarajući program, bez polaganja prijemnog ispita. Položeni ispiti na drugim univerzitetima priznaju se ukoliko odgovaraju studijskom programu izabranog fakulteta.

Prilikom prelaska na naš univerzitet potrebno je da dostavite uverenje o položenim ispitima sa fakulteta sa kog prelazite i popunite molbu na šalteru studentske službe. Na osnovu dostavljenih prijavnih podataka i adekvatne dokumentacije, komisija Megatrend univerziteta utvrđuje najbolji predlog za upis:

  1. Broj priznatih ispita
  2. Broj diferencijalnih ispita i predlog upisa na odgovarajuću godinu

Dokumenta koja su vam neophodna prilikom prelaska na Megatrend univerzitet:

  1. Uverenje o položenim ispitima na prethodnim studijama
  2. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija)
  3. Svedočanstva sva četiri razreda srednje škole (originali ili overene kopije)
  4. Diploma o završenoj srednjoj školi (originali ili overene kopije)
  5. Indeks
  6. Dve fotografije 3,5 x 4,5 cm

Ukoliko imate pitanja vezana za prelazak sa drugih fakulteta, pozovite službu za prijem na telefon 011/220 30 30 ili 011/220 30 29, svakim danom od 9 do 18 h časova