RADOVI NAŠIH NASTAVNIKA U VISOKORANGIRANIM PUBLIKACIJAMA I KOD UGLEDNIH IZDAVAČA

Nekoliko nastavnika Megatrendovih fakulteta objavilo je naučne i umetničke radove u   visokorangiranim publikacijama i kod uglednih izdavača.

 

. Prof.dr Ivana Spasović, koja na FKM predaje Istoriju kulture i civilizacije, a istovremeno radi i u Arhivu SANU, objavila je, u izdanju Matice srpske (Novi Sad),  biografiju i autobiografiju dr Mihovila Tomandla, plodnog istoričara i javnog delatnika koji je živeo od 1894. do 1963. godine. Tomandl je rodjen u Bosanskoj Gradiški, a najveći deo radnog veka proveo je u Pančevu. Autor je 110 naučnih radova i desetak monografija. Bio je osnivač i direktor Istorijskog arhiva u Pančevu.  Koleginica Spasović autor je šesnaest knjiga, medju kojima su i dva udžbenika istorije za srednju školu.

 

. Dugododišnji nastavnik FKM, prof. dr Budimir Potočan, iz čijeg pera su izašle mnoge studije iz kulturne istorije, autor je scenarija dokumentarno-igranog filma „ Branili su nebo otadžbine“, koji je 21. oktobra premijerno prikazan u Kombank dvorani u Beogradu. Film je režirao Dragan Elčić, a snimljen je u produkciji Vojno-filmskog centra „ Zastava film“. Ovo delo, posvećeno pilotima vojske Kraljevine Jugoslavije koji su se borili za svoju zemlju u Aprilskom ratu 1941. godine, naišlo je na visoke ocene publike i kritike.

 

. Prof. Vladimir Krivošejev, koji je doktorirao na FKM, objavio je, u izdanju novosadskog „Prometeja“, studiju „Epidemija španske groznice u Srbiji 1918-1919“. Kolega Krivošejev je kulturolog i muzeolog. Bio je direktor Narodnog muzeja u Valjevu. Autor je i knjige „Muzeji – publika – marketing“.

 

. Naš profesor Milivoje Pavlović objavio je u godišnjaku “Danica“ za 2021. studiju “ Branko Ćopić, na rubu smešnog i žalosnog“. Ovu publikaciju izdala je Vukova zadužbina. Istovremeno, u Rimu je, kod izdavača „Oltre il mare“, objavljen italijanski prevod Pavlovićeve monografije o Danilu Kišu pod naslovom “Una corona di spine per Danilo Kiš“. Ovo delo pre toga imalo je četiri izdanja na srpskom jeziku ( „ Službeni glasnik“), kao i izdanja na mađarskom i francuskom jeziku. Pavlovićevu knjigu prevela je na italijanski jezik dr Mila Mihajlović, naučnica našeg porekla koja više od tri decenije živi i radi u Rimu.