UPIS 2024/25

KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA

U ŠKOLSKOJ 2024/2025. GODINI

Na osnovu čl. 98 Zakona o visokom obrazovanju, člana 135. Statuta i Odluke

Senata Univerziteta

 

Megatrend univerzitet, u školskoj 2024/2025. godini,

upisuje studente u prvu godinu studija na sledećim visokoškolskim ustanovama:

 

 

 1. FAKULTET ZA CIVILNO VAZDUHOPLOVSTVO Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 117
  • Osnovne akademske studije – Aeronautika

– upisaće 120 studenata

 

Stručni naziv: diplomirani inženjer saobraćaja (240 ESPB)

 

 1. FAKULTET ZA UMETNOST I DIZAJN Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 117
  • Osnovne akademske studije – Grafički dizajn i Dizajn enterijera

– upisaće 30 studenata

 

Stručni naziv: diplomirani primenjeni umetnik (240 ESPB)

  PRIJAVLJIVANJE I UPIS KANDIDATA

U prvu godinu osnovnih akademskih studija može se upisati lice koje ima završeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Kandidat koji konkuriše za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija prijavljuje se na odabrani fakultet i polaže ispit za proveru znanja, odnosno sklonosti i sposobnosti od 01. aprila do 30. septembra 2024. godine, svakim radnim danom od 9.00 do 16.00.

Predupisno testiranje, posredstvom rešavanja testova koji su postavljeni na sajtovima svih fakulteta, u toku je i obavlja se u prostorijama fakulteta, svakim radnim danom.

Redosled kandidata za upis u prvu godinu studija utvrđuje se na osnovu: opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju u četvorogodišnjem trajanju, uspeha na maturi i rezultata postignutog na ispitu za proveru znanja, odnosno sklonosti i sposobnosti.

Rang-lista se sačinjava prema ukupnom broju bodova svakog kandidata po utvrđenim merilima. Kandidat može da osvoji najviše 100 bodova.

Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu, pomnožen sa 2 (dva). Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova.

Izuzetno, pod opštim uspehom u srednjoj školi, prilikom konkurisanja za upis na Fakultet za umetnost i dizajn, podrazumeva se zbir prosečnih ocena u prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 8, a najviše 20 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi zaokružuje se na dve decimale.

Na ispitu za proveru znanja, odnosno sklonosti i sposobnosti, kandidat može da osvoji do 60 bodova.

Fakultet utvrđuje Privremenu rang-listu svih kandidata sa ukupnim brojem bodova stečenim po svim kriterijumima utvrđenim ovim pravilima.

Privremena rang-lista objavljuje se, u prvom upisnom roku, 8. jula 2024. godine, a u drugom upisnom roku – 16. septembra 2024. godine.

Učesnik konkursa koji smatra da redosled kandidata na Privremenoj rang-listi nije utvrđen na način predviđen Pravilnikom, može podneti žalbu Nastavno-naučnom veću fakulteta na kome je konkurisao za prijem, u roku od tri dana od dana objavljivanja Privremene rang-liste.

Veće fakulteta, u roku od 24 sata od prijema, rešava predmet po žalbi.

Nakon odlučivanja po prispelim prigovorima, odnosno žalbama, fakultet utvrđuje i objavljuje Konačnu rang-listu svih kandidata sa ukupnim brojem bodova stečenim po svim kriterijumima utvrđenim ovim pravilima.

Konačna rang-lista objavljuje se u prvom upisnom roku 11. jula 2024. godine, a u drugom upisnom roku – 19. septembra 2024. godine.

Konačna rang-lista je osnov za upis kandidata.

Upis kandidata traje u prvom upisnom roku od 11. do 19. jula 2024. godine, a u drugom upisnom roku od 23. septembra 2024. godine.

Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis po ovom konkursu ne upiše u predviđenom roku, fakultet će umesto njega upisati prvog sledećeg kandidata na rang-listi, u roku utvrđenom konkursom.

Dokumenata za upis primaće se u prvom upisnom roku od 01. aprila 2024. godine do 19. jula 2024. godine, i u drugom upisnom roku od 02. septembra 2024. godine. godine.

Kandidat prilikom prijave na konkurs podnosi sledeća dokumenta:

 • diplomu o završenom srednjoškolskom obrazovanju (original ili overena fotokopija)
 • svedočanstva od I do IV razreda srednje škole (originali ili overene fotokopije)
 • elektronski očitanu ličnu kartu ili izvod iz matične knjige rođenih
 • potvrda o položenom ispitu za proveru znanja, odnosno sklonosti i sposobnosti
 • 2 fotografije za indeks
 • indeks

2 ŠV (obrasca koja obezbeđuje Univerzitet) dokaz o uplati školarine.

MESTO PRIJAVLJIVANJA KANDIDATA I KONTAKT ADRESE:

Megatrend univerzitet, Bulevar Mihajla Pupina 117

 

www.megatrend.edu.rs

 

       Pridružite nam se!