Zašto izabrati Megatrend univerzitet?

Tradicija garantuje kvalitet, a naš univerzitet je najstariji i najveći privatni univerzitet u regionu.

Na osnovnu dugogodišnjeg iskustva, na Univerzitetu se primenjuje način studiranja koji garantuje kreativnost, znanje i informacije kojima se dolazi do uspeha.

Studiranje se sastoji iz kreativnog prepleta većeg broja različitih nastavnih oblika, koji su interaktivni i usaglašeni sa savremenim nastavnim metodama (predavanje, vežbe, seminari, radionice, simulacije, igre uloga i sl.). Međutim, ono što ovom načinu studiranja daje izuzetan kvalitet, to je veliki fond časova, posvećenih pojedinačnim konsultacijama sa profesorima – koji može zavisno od zahteva studenata, biti i višestruko veći od obaveza
nastave, i praktično individualizuje studiranje, čime se ono prilagođava potrebama svakog studenta. Ovakva praksa je odlika najboljih evropskih i svetskih univerziteta.

Osobeni način studiranja omogućava da se na velikom broju predmeta kroz predispitne aktivnosti položi polovina ispitnog gradiva.

Ovakav način studiranja na našem univerzitetu donosi prosek od 4,7 godina studiranja, što je na nivou najefikasnijih univerziteta.